//Έχει ξεκινήσει η ανακατασκευή όσων παιδικών χαρών παρουσιάζουν λειτουργικά προβλήματα

Έχει ξεκινήσει η ανακατασκευή όσων παιδικών χαρών παρουσιάζουν λειτουργικά προβλήματα

σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα τελευταία πρότυπα ασφάλειας που ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αχαρνών με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Δαμάσκο Νικόλαο έχουν θέσει ως στόχο την σταδιακή αναβάθμιση όλων των παιδικών χαρών της πόλης μας, ακολουθώντας τον γενικότερο σχεδιασμό του Δημάρχου Σπύρος Βρεττός.

Σύντομα κάθε γειτονιά θα έχει την παιδική χαρά της, προσφέροντας χαμόγελο και ασφάλεια στα παιδιά μας