Ο Δήμος Αχαρνών καλεί τους δημότες που υπέστησαν ζημιές από την πυρκαγιά της 3ης Αυγούστου 2021 να υποβάλλουν αιτήσεις χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σύμφωνα με την ΚΥΑ 33862/16-05-2015  Κοινή Υπουργική  Απόφαση (ΦΕΚ 1699 Β),

μόνο  για  την  κύρια  κατοικία  και  όχι  για  κτίρια  άλλης  χρήσης (καταστήματα, βοηθητικοί   χώροι,   χώροι   αποθήκες  κ.λ.π .)   μέχρι  τις   3  Σεπτεμβρίου  2021  στο πρωτόκολλο του Δημαρχείου (ισόγειο κεντρικού κτιρίου) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8:00 έως 15:00,  προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

    Για την χορήγηση επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία φυσικών καταστροφών:

  • Εγκρίνεται η εφάπαξ χορήγηση επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών ποσού εξακοσίων ευρώ (600,00€) στο κάθε νοικοκυριό του οποίου η κύρια κατοικία έχει πληγεί
  • από φυσικές καταστροφές και περιέρχεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μετά την υποβολή των κάτωθι δικαιολογητικών:
  • α) Αίτησης του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου.
  • β) Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Έντυπο Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους (για την επιβεβαίωση της κύριας ιδιόκτητης, μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας).
  •     Σε περιπτώσεις:

α) Πολύτεκνοι, με την προσκόμιση επιπλέον των δικαιολογητικών της παρ.1 του παρόντος άρθρου:
-Πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης του οικείου Δήμου.
β) Άτομα με Αναπηρίες που λαμβάνουν προνοιακό επίδομα από τα εφαρμοζόμενα προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, με την προσκόμιση επιπλέον των δικαιολογητικών της παρ. 1 του παρόντος άρθρου:
βα) απόφασης έγκρισης χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ ήββ) Βεβαίωσης χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ.

* Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο: 213-2123121.  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *