Αριστερά και Δεξιά

Διαβάσαμε ένα άρθρο με παρεμφερές τίτλο στην 11η σελίδα της «Αχαρναϊκής» της 20η Ιουνίου, το οποίο μπορούμε να το εκλάβουμε μόνον ως ευθυμογράφημα. Ο συντάκτης αναφέρει ότι αριστερά σημαίνει δημοκρατία, δικαιοσύνη, ελευθερία, ατομικά και κοινωνικά…