Κατηγορία: Ταμουρίδης

Το Έθνος των Ελλήνων και η Νέα Παγκόσμια Τάξη! (αφύπνιση απέναντι στους κινδύνους, ειδάλλως εξαφάνιση)

«Το Ελληνικόν, το όμαιμον, το ομόγλωσσον, το ομόθρησκον και το ομότροπον», διατράνωνε από την αρχαία εποχή ο Ηρόδοτος, στοιχειοθετώντας τα…