Ανακοίνωση περί θεμάτων καθαριότητας των περιοχών Βαρυμπόπης – Ολυμπιακού Χωριού

Ενημερώνουμε τους κατοίκους των περιοχών Βαρυμπόπης και Ολυμπιακού Χωριού ότι παρατηρείται κατ’ επανάληψη εναπόθεση ογκωδών απορριμμάτων (κλαδιά, χόρτα σε σακούλες ή χύμα, ξύλα, πλαστικά, αντικείμενα παλιά, στρώματα, έπιπλα, μπάζα κ.λ.π.) σε κοινόχρηστους ή μη ακάλυπτους χώρους καθώς και εντός κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης.

Επισημαίνουμε ότι:

  • απαγορεύεται η απόρριψη ογκωδών αποβλήτων σε οποιοδήποτε ακάλυπτο χώρο καθώς και εντός κάδων μηχανικής αποκομιδής.
  • Η αποκομιδή μεγάλου όγκου ογκωδών αποβλήτων (συμπεριλαμβανομένων και των κλαδιών-χόρτων), ιδιαίτερα κατά την αντιπυρική περίοδο από 1 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου, γίνεται με ίδια μέσα.
  • Η αποκομιδή μικρού όγκου ογκωδών αποβλήτων καθώς και μικρού όγκου αποβλήτων κηπουρικών εργασιών (ΔΗΛΑΔΗ ΧΟΡΤΑ, ΚΛΑΔΙΑ) γίνεται ΜΟΝΟ κατόπιν πρότερης συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου στα τηλέφωνα 2132072471 και 2102404429. Εφ’ όσον η υπηρεσία δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε όλες τις περιπτώσεις άμεσα λόγω φόρτου εργασίας, τις ποσότητες αυτές (μικρός όγκος κλαδιών, χόρτων) θα τις απομακρύνετε με ίδια μέσα.

Στους μη συμμορφούμενους με τα ανωτέρω επιβάλλεται πρόστιμο.

Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας

Ανακύκλωσης & Διαχείρισης Απορριμμάτων

Γεώργιος Πετάκος  

Αφήστε μια απάντηση