ΑΝ Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ Ἐκκλησία μας ἔδωσε τὰ πάντα στὸν ἀγῶνα γιὰ τὴν ἐλευθερία μας, οἱ ἐν Ἑλλάδι παπικοί, ὄχι μόνο δὲν προσέφεραν τὴν παραμικρὴ ὑπηρεσία στὸν ἀγῶνα, ἀλλὰ ἀντίθετα, πῆραν τὸ μέρος τῶν Τούρκων! Δεῖτε τί ἔγραψε ὁ ἱστορικὸς Σπ. Τρικούπης: «Ἡ ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας φωνὴ ἀντήχησε καθ’ ὅλας τὰς Κυκλάδας καὶ πολλὰς τῶν Σποράδων. Μόναι αἱ καρδίαι τῶν τοῦ δυτικοῦ δό­γματος Ἑλλήνων ἐκώφευσαν. Ἐφάνη κατὰ τὴν περίπτωσιν ταύτην ὑπὸ τὴν μορφὴν τοῦ δόγματος τούτου ὅλη ἡ ἀσχημοσύνη τοῦ φανατισμοῦ προτιμήσαντος τὴν ἡμισέληνον τοῦ σταυροῦ καὶ τὴν δουλείαν τῆς ἐλευθερίας. Οὐδεὶς τῶν ἐν Πελοποννήσῳ καὶ τῇ στερεῇ Ἑλλάδι Ἑλλήνων πρεσβεύει τὸ δυτικὸν δόγμα. Ἑνδεκακισχιλίους τοῦ δόγματος τούτου περιεῖχαν αἱ τέσσαρες νῆσοι τοῦ Αἰγαίου, Σύρα, Τῆνος, Νάξος καὶ Σαντορίνη. Ἐξαιρουμένων δὲ πολλὰ ὀλίγων φανέντων ἀληθῶν Ἑλλήνων ἐπὶ τοῦ ἀγῶνος, οἱ λοιποὶ καὶ ἀντεῖπαν καὶ ἀντέπραξαν φανερὰ καὶ κρυφίως, καὶ σχέσεις ἔλαβον μυστικὰς πρὸς τοὺς ἐχθροὺς τοῦ Ἔθνους, καὶ χαρὰν μεγάλην ἀσυστόλως ἔδειξαν ἐπὶ ταῖς ἀποτυχίαις τῶν ὁμογενῶν (π.χ. ὅταν ἔμαθαν τὴν καταστροφὴ καὶ τὶς σφαγὲς τῆς Χίου ἐχόρευαν ἀπὸ τὴ χαρά τους!)… Τόσην δὲ κλίσιν ἔδειξαν πρὸς τοὺς Τούρκους οἱ δυτικόφρονες ἐν γένει καὶ κατ’ ἐξοχὴν οἱ τῆς Σύρας, οὕς εὐτύχησεν ἡ Ἐπανάστασις, καὶ τόσον ὀλίγην πεποίθησιν εἶχον ἐπὶ τῇ εὐοδώσει τοῦ ἐθνικοῦ ἀγῶνος, ὥστε συνεισέφερον διπλοῦς φόρους, τοὺς μὲν ἐξ ἀνάγκης χάριν τῶν Ἑλλήνων, τοὺς δὲ ἐκ προαιρέσεως χάριν τῶν Τούρκων» (Πηγή: katanixi.gr)! Τί ἔχουν νὰ ποῦν ἐπ’ αὐτοῦ οἱ σημερινοί, ἀπόγονοι ἐκείνων τῶν προδοτῶν, παπικοί;

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *