Στόν κύκλο τῶν συνομιλητῶν τῆς Προέδρου τῆς Κομμισσιόν οἱ 13 βουλευτές τοῦ ΕΛΚ πού ἐνέκριναν τό καταδικαστικό ψήφισμα γιά τό κράτος δικαίου στήν Ἑλλάδα! – Γιατί ἀπουσίασε ἀπό τήν ψηφοφορία ὁ Πρόεδρος τοῦ ΕΛΚ – Δυσφορία καί ἀπό τόν Γάλλο Πρόεδρο

ΤΟ ΟΡΓΙΩΔΕΣ πολιτικό παρασκήνιο πού ὁδήγησε στήν καταδικαστική ἀπόφαση τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου γιά τό κράτος δικαίου στήν Ἑλλάδα καί τό πολιτικό μυστικό πού κρύβεται πίσω ἀπό αὐτήν, ἀποκαλύπτει σήμερα ἡ «Ἑστία». Τό Μέγαρο Μαξίμου ἀπέφυγε νά τοποθετηθεῖ δημοσίως γιά τό κείμενο αὐτό πού ἐκθέτει τήν Ἑλλάδα διεθνῶς καί ἐπέλεξε νά ἀποδώσει τήν ἀπόφαση μέ διαρροές σέ «ἐμμονικούς εὐρωβουλευτές».

Προφανῶς, ἀνεφέρετο στήν Ὁλλανδή φιλελεύθερη εὐρωβουλευτή Ντί Βέλντ, ἡ ὁποία ἔχει πρωταγωνιστήσει στήν ὑπόθεση τῶν ὑποκλοπῶν καί στήν καταδίκη τῆς Ἑλλάδος ἀπό τήν ἐπιτροπή PEGA. Ὡστόσο ὅλοι ὅσοι γνωρίζουν τούς συσχετισμούς στό Στρασβοῦργο ξέρουν ὅτι αὐτό τό συμπέρασμα εἶναι λάθος. Οἱ πολιτικές ὁμάδες καί οἱ εὐρωβουλευτές πού ἐκινήθησαν ἐναντίον τῆς Κυβερνήσεως καί κατ’ ἐπέκτασιν τῆς χώρας μας, μόνον ἐμμονικοί δέν εἶναι. Οἱ 13 εὐρωβουλευτές τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος (στήν οἰκογένεια τοῦ ὁποίου ἀνήκει ἡ ΝΔ) πού ἐνέκριναν τό ψήφισμα ἤ ἐπέλεξαν τό λευκό, δέν εἶναι τυχαῖα πολιτικά πρόσωπα. Διατηροῦν ἄριστες προσωπικές σχέσεις μέ τήν Πρόεδρο τῆς Κομμισσιόν Οὔρσουλα φόν ντέρ Λάυεν. Οἱ εὐρωβουλευτές τοῦ Renew ἀνήκουν εὐθέως στήν σφαῖρα ἐπιρροῆς τοῦ Προέδρου Μακρόν. Οἱ εὐρωβουλευτές τῆς Σοσιαλιστικῆς Ὁμάδος ἔχουν ἀναφορές μεταξύ ἄλλων καί στόν Καγκελλάριο Σόλτς.

Σημειώνεται ὅτι ἀπό τήν ψηφοφορία ἀπεῖχε ὁ Πρόεδρος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος Μάνφρεντ Βέρνερ, κάνοντας ἁπλῶς δημόσια δήλωση, ὅτι τό ζήτημα εἶναι ἐκτός ἁρμοδιότητος τοῦ εὐρωκοινοβουλίου, γιατί ἀφορᾶ ἐκκρεμεῖς δικαστικές ὑποθέσεις πού δικάζονται μέ βάση τό ἐθνικό δίκαιο στήν Ἑλλάδα. Ἐνῷ καί τό ἀντιψήφισμα πού ἔθεσε ὑπό τήν κρίσιν τῶν εὐρωβουλευτῶν τό PPE μέ ἐπί κεφαλῆς τήν Ἐλίζα Βόζεμπεργκ ἦταν ἀπολογητικό. Διεβεβαίωνε γιά τίς «βελτιώσεις» πού ἔχει κάνει ἡ Ἑλλάς στήν νομοθεσία της, ἀποδεχόμενο ὅμως τήν βάση κριτικῆς πού τῆς ἤσκησε ἡ Κομμισσιόν στήν Ἑλλάδα καί τήν κυβέρνηση της μέ τήν ἔκθεση γιά τό κράτος δικαίου τό 2023. Εἶναι δέ χαρακτηριστικό ὅτι τό εὐρωκοινοβούλιο καταγγέλλει τήν πατρίδα μας μέ τήν ἀνακοίνωσή του ὅτι «παραβιάζει τίς ἀξίες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως». Εἰδικῶς στίς ὑποθέσεις Τέμπη, ἐλευθερία ΜΜΕ, ὑποκλοπές. Βαρύ. Πολύ βαρύ.

Σύμφωνα μέ πληροφορίες τῆς «Ἑστίας» ἀπό τίς Βρυξέλλες, ἡ συμμετοχή εὐρωβουλευτῶν πού ἔχουν ἄριστη σχέση καί βρίσκονται σέ ἀνοικτή γραμμή μέ τήν Οὔρσουλα φόν ντέρ Λάυεν, ἡ ἀπουσία τοῦ Βέμπερ ἀπό τήν ψηφοφορία καί ὁ ἡγετικός ρόλος τῆς ὁμάδος Μακρόν στήν συγκρότηση τοῦ συνασπισμοῦ αὐτοῦ συνιστοῦν ἕνα συγκεκριμένο πολιτικό μήνυμα μέ ἀπ’ εὐθείας ἀποδέκτη τόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Τοῦ ζητεῖται νά ξεχάσει τίς ὅποιες εὐρωπαϊκές φιλοδοξίες ἔτρεφε καί καλλιεργοῦσε γιά τώρα ἤ γιά τό μέλλον. Τό μήνυμα αὐτό εἶναι καί πολιτικό ἀλλά καί θεσμικό, δεδομένου ὅτι τό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμπράττει στόν ὁρισμό τῆς ἡγεσίας τῆς ΕΕ, καθώς ὅλοι οἱ ὑποψήφιοι γιά ἀξίωμα περνοῦν τήν βάσανο τῆς ἀκροάσεως ἐνώπιον τῆς Ὁλομελείας του.

Ἡ ἔκδοσις καταδικαστικῆς ἀποφάσεως τῆς Ὁλομελείας τοῦ Σώματος πού συμπράττει γιά τόν ὁρισμό τῆς ἡγεσίας μέ τήν συμμετοχή εὐρωβουλευτῶν τοῦ ΕΛΚ συνιστᾶ ἀπαγορευτικό γιά τήν τυχόν ὑποψηφιότητα τοῦ κυρίου Μητσοτάκη. Τήν ἐνταφιάζει πανηγυρικῶς. Τό ἐνδιαφέρον μάλιστα εἶναι ὅτι ἡ Κυβέρνησις μέ τήν στάση της στό παρασκήνιο δικαίωσε τήν ἀπόφαση εἰδικῶς στό σκέλος γιά τήν ἐλευθερία τῶν ΜΜΕ καί τήν λίστα Πέτσα. Καί τοῦτο, διότι μέ ἐξαίρεση ἕναν, ὅλοι σχεδόν οἱ τηλεοπτικοί σταθμοί χθές ἐξηφάνισαν ἤ ὑπεβάθμισαν στίς τελευταῖες εἰδήσεις τους πρίν ἀπό τά ἀθλητικά τήν ἀπόφαση τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου γιά τήν σύνθεση τοῦ ὁποίου θά κληθοῦμε νά ἀποφασίσουμε τόν Ἰούνιο. Σέ τόσο μεγάλη «ὑπόληψη» τό ἔχει τό πολιτικό καί μηντιακό μας σύστημα. Τόσο σοβαρή ἀπόφαση, μέ τήν ὁποία τίθεται οὐσιαστικά ζήτημα δημοκρατίας στήν πατρίδα μας, ἐξαφανίστηκε χθές ἀπό τά δελτία εἰδήσεων, ὅπως ἐξαφάνιζαν τίς εἰδήσεις αὐτές τά καθεστῶτα τοῦ ὑπαρκτοῦ σοσιαλισμοῦ στά χρόνια τῶν σοβιέτ.

Τούτων δοθέντων, κρῖμα καί ἡ ἀπόπειρα τοῦ κυρίου Πρωθυπουργοῦ νά οἰκοδομήσει, ὅπως γράφει καί τό Politico, προφίλ Εὐρωπαίου Πρωθυπουργοῦ μέ τόν γάμο τῶν ὁμοφύλων ζευγαριῶν γιά νά διεκδικήσει τό εὐρωπαϊκό ἀξίωμα στό μέλλον. Μέ τήν στήριξη τοῦ Στέφανου, τοῦ Τάυλερ καί τῶν τράνς θά μείνει.

estianews.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *