Τό 2007 ὁ τότε Ὑπουργός Δημοσίας Τάξεως Βύρων Πολύδωρας…

 

… ἰσχυρίστηκε κάτι λίαν προχωρημένο γιά τά δεδομένα τῆς ἐποχῆς: ὅτι ὑπάρχει ἀνοικτός δίαυλος μεταξύ κακοποιῶν τοῦ κοινοῦ ποινικοῦ δικαίου καί μιᾶς συνιστώσας ἀντιεξουσιαστῶν. Ἔγινε χαμός. Ὅρμησαν νά τόν «φᾶνε».

Ἡ τότε «ἀντισυστημική» Ἀριστερά προσεβλήθη πού ἕνας πολιτικός τῆς κεντροδεξιᾶς παράταξης τόλμησε νά ταυτίσει τούς ἰδεολόγους μέ τούς καταδίκους τοῦ Κορυδαλλοῦ. Αἰσθάνθηκε ὅτι κηλιδώνεται τό προφίλ της.

Ἐξαπέλυσε λοιπόν στά Μέσα Ἐνημέρωσης τούς ἀνθρώπους της, οἱ ὁποῖοι στήν καλλίτερη περίπτωση λοιδώρησαν τόν Πολύδωρα, ὅτι δέν ἤξερε τί ἔλεγε καί ὅτι τά λόγια του τά πῆρε καί τά σκόρπισε στά πέρατα τοῦ ὁρίζοντα ὁ… στρατηγός ἄνεμος. Ὁ Βύρων ὅμως ἤξερε πολύ καλά τί ἔλεγε. Καί γιά νά εἶμαι εἰλικρινής, παρασυρθείς ἀπό τό κλῖμα τῆς ἐποχῆς ἤμουν καί ὁ ἴδιος ἰδιαιτέρως σκεπτικός στά γραπτά μου γιά τό ἄν ἡ θεωρία του ἐπιβεβαιώνεται. Τόν στενοχώρησα τόσο, ὥστε μοῦ ἔστειλε μέ ἀγγελιοφόρο ἰδιόχειρο γράμμα μέ τήν ἐντολή νά παραδοθεῖ «ἰδίοις αὐτοῦ (ἐμοῦ) χερσίν» μέ τό ὁποῖο μισοαστεῖα μισοσοβαρά μέ ἐγκαλοῦσε μέ τήν φράση «Καί ἐσύ, Βροῦτε;».

Ἡ ἴδια ἡ ζωή ἀπέδειξε ὅτι ὁ Πολύδωρας εἶχε δίκιο καί ἐμεῖς ὄχι. Ὅτι ὁ Πολύδωρας εἶχε «ἄδικο γιατί εἶχε δίκιο πολύ νωρίς.» Σήμερα 15 ὁλόκληρα χρόνια ἀπό τό ταπεινό γραφεῖο του στόν γενέθλιο Χολαργό διαβάζει ἐφημερίδες καί δικαιώνεται κάθε μέρα. Ὁ θρίαμβος τῆς θεωρίας του ἐπισυμβαίνει αὐτές τίς μέρες. Καθώς μαθαίνουμε ὅτι Ἀλβανοί κακοποιοί πού ἐμπορεύονταν ὅπλα καί ναρκωτικά μέσα στίς φοιτητικές ἑστίες (!!!) ἔβαζαν χρήματα στούς τραπεζικούς λογαριασμούς τοῦ ἀντιεξουσιαστῆ, ὁ ὁποῖος τό 2017 πυροδότησε βόμβα μέ στόχο τό αὐτοκίνητο στό ὁποῖο ἐπέβαινε ὁ πρώην Πρωθυπουργός Λουκᾶς Παπαδῆμος. Ἵνα ἀποδειχθῇ ὅτι ἡ Ἑλλάδα εἶναι πράγματι μία πολύ περίεργη χώρα. Ξεκινᾶς μιά ἔρευνα ἀπό τά κελιά τοῦ Κορυδαλλοῦ, φθάνεις στήν αὐλή κάποιων πού αὐτοπροσδιορίζονται «ἀντιεξουσιαστές» –γιατί οἱ πραγματικοί ἀναρχικοί δέν ἔχουν σχέση μέ αὐτές τίς μορφές βίας– καί ἄν συνεχίσεις νά σκαλίζεις τά πράγματα δέν ξέρεις πάνω σέ ποιούς θά πέσεις. Σέ ποιές ἀνίερες δυνάμεις. Ἡ Ἑλλάδα εἶναι χώρα μπάμπουσκα. Ἄλλο δείχνει, ἄλλο εἶναι!

Θά τολμήσω σήμερα νά κάνω ἕνα βῆμα παραπάνω καί νά ἐπιχειρήσω νά συμπληρώσω, στήν βάση γνωστῶν στοιχείων, τόν ὁρισμό τοῦ Πολύδωρα. Αὐτός ὁ ἄξων κακοποιῶν καί αὐτοπροσδιοριζόμενων ἀντιεξουσιαστῶν εἶναι ἀδύνατον νά λειτουργήσει χωρίς κάλυψη. Γιά νά κυβερνᾶ ἀνέτως ἡ νύχτα καί τό σκότος πρέπει νά ἔχει τήν ἀνοχή τῆς ἡμέρας καί τοῦ φωτός. Καμμιά φορά, ὅπως ἔδειξε τό παρελθόν, καί τήν συγκυβέρνηση τῆς ἡμέρας. Κάνει ἐντύπωση ὅτι χρόνια ὁλόκληρα, τρία ἐξ αὐτῶν μέ κυβέρνηση ΝΔ, οἱ φοιτητικές ἑστίες ἦταν ἄντρα παρανομίας τά ὁποῖα λειτουργοῦσαν μέ χρήματα τοῦ φορολογούμενου ἑλληνικοῦ λαοῦ. Ὅτι τό ἔγκλημα εἶχε τό πάνω χέρι σέ κτίρια πού ἀνήκουν στήν δημόσια περιουσία καί προορίζοντο γιά φτωχούς νέους καί νέες πού σπουδάζουν ἀπό τό ὑστέρημά τους. Κανονικά, δέν θά ἔπρεπε νά μᾶς κάνει ἐντύπωση. Γιά δύο λόγους. Ὁ πρῶτος: σαφῶς καί ἡ ἐπίσημη Πολιτεία γνώριζε χρόνια τώρα καί γνωρίζει τί συμβαίνει στίς καταλήψεις δημοσίων κτιρίων καί τό ἀνέχεται χάριν τῆς «κοινωνικῆς εἰρήνης». Ὅταν ἔκανε «ντού» τό Ὑπουργεῖο Δημοσίας Τάξεως σέ ὁρισμένες καταλήψεις στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν τέλη 2019, ἀρχές 2020, διαπιστώθηκε ὅτι ἐκεῖ γινόταν ἐμπόριο ναρκωτικῶν, ὅπλων καί ἐκμετάλλευση παράνομων μεταναστῶν. Οἱ ὁποῖοι πλήρωναν μαῦρα χρήματα ὡς ἐνοίκιο σέ ὅλους ὅσοι τούς ἔδιδαν στέγη. (Κάτι ἤξερε ἕνας ἄλλος λοιδωρηθείς, ὁ ἀείμνηστος διοικητής τῆς ΕΛΣΤΑΤ Κοντοπυράκης, ὅταν ἔλεγε τό 2004 ὅτι τό ΑΕΠ εἶναι μεγαλύτερο λόγῳ τῶν ναρκωτικῶν καί τῆς πορνείας καί ἄλλων μορφῶν φοροδιαφυγῆς.)

Ἀποκαλύφθηκε ὅμως καί κάτι ἄλλο: ὅτι ἡ προηγούμενη κυβέρνηση τῆς Ἀριστερᾶς παρά τίς προσπάθειες τοῦ τότε Ὑπουργοῦ Νίκου Τόσκα, συμβιβάστηκε πλήρως μέ αὐτές τίς «συνιστῶσες» τοῦ ἐγκλήματος μετά τήν πυρπόληση οἰκιῶν κορυφαίων Ὑπουργῶν της. Προτίμησε νά ἀφήσει αὐτές τίς ὁμάδες νά μείνουν μέσα στίς καταλήψεις καί νά κάνουν μπίζνες μέ ὅπλα, ναρκωτικά καί μετανάστες παρά νά τίς βρεῖ ἀπέναντί της στόν δρόμο νά σπᾶνε βιτρίνες καταστημάτων καί παράθυρα τραπεζῶν. Γι’ αὐτό ἄλλως τε στήν Ἀθήνα τῆς (σχεδόν) πενταετίας ΣΥΡΙΖΑ δέν ἄνοιξε ρουθούνι. Κατάσταση πού μερικῶς, ὅπως ἀπεδείχθη καί ἀπό τήν τριετῆ ὀλιγωρία τῆς ΝΔ στήν Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, ἀνέχτηκε καί ἡ ΝΔ. Γράφω «μερικῶς», γιατί ἔστω ἀσχεδίαστα κάτι πάει νά κάνει (ἀμφιβάλλω γιά τό ἄν εἶναι σωστός ὁ τρόπος ὅμως), μέ τήν πανεπιστημιακή ἀστυνομία. Τήν ὁποία ὅμως οἱ θιγόμενοι πού κάνουν μπίζνες, βλέπουν περισσότερο ὡς IRS, ὡς φορολογική ἀστυνομία καί ὀλιγώτερο ὡς πανεπιστημιακή.

Εἶναι ἐνήμερη λοιπόν ἡ Πολιτεία γιά τήν δράση αὐτῶν τῶν θυλάκων χρόνια τώρα, δέν εἶναι δυνατόν νά ὑποκριθεῖ ὅτι δέν ξέρει. Ὁ δεύτερος λόγος πού δέν πρέπει νά μᾶς κάνει ἐντύπωση ὁ ἰσχυρισμός, ὅτι ἡ μέρα ἀνέχεται, ἄν δέν συγκυβερνᾶ μέ τήν νύχτα καί τίς παραφυάδες της, εἶναι ὁ ἑξῆς: στήν δικογραφία πού σχηματίστηκε ἀπό νόμιμες συνακροάσεις κακοποιῶν τοῦ Κορυδαλλοῦ μέ στελέχη τῆς ΕΛ.ΑΣ. τό 2017 εἶναι καταχωρισμένες καί τηλεφωνικές συνομιλίες τους μέ Βουλευτές ἀπό ὅλο τό δημοκρατικό τόξο. Βουλευτές πού ἔκαναν διάλογο μέσῳ κινητῶν μέ ἔγκλειστους τοῦ Κορυδαλλοῦ! Τό μέγα ζήτημα λοιπόν ἐφ’ ἑξῆς δέν εἶναι ἡ δικαίωση τῆς θεωρίας Πολύδωρα, ὅτι οἱ ποινικοί μιλοῦν μέ αὐτοπροσδιοριζόμενους ἀντιεξουσιαστές. Ἀκόμη καί σέ αὐτοβιογραφικά βιβλία κορυφαίων ἄφαντων ποινικῶν ἄλλως τε καταχωρίζονται ἄφοβα πληροφορίες γιά τήν ἀγαστή συνεργασία τους σέ ληστεῖες. Τό μέγα θέμα εἶναι τί κάνει ἡ Πολιτεία. Ἡ μέρα! Καί ἡ συζήτηση δέν εἶναι δυνατόν νά περιορίζεται στήν τελευταία τρῦπα τοῦ ζουρνᾶ, τήν δόκιμη ἀστυνομικό. Ὁ κανόνας εἶναι ὅτι συνήθως τό φῶς εἶναι ἰσχυρότερο ἀπό τό σκότος. Ἡ μέρα νικᾶ τήν νύχτα. Καμμιά φορά ὅμως συμβαίνει καί τό ἀντίθετο. Αὐτό τό «ἀντίθετο» πρέπει νά τό ψάξουμε λίγο περισσότερο. Μαζί μέ ὅλα τά ἄλλα, εἶναι θέμα Δημοκρατίας. Στήν Δημοκρατία κάνουν κουμάντο τά καθαρά πρόσωπα. Ὄχι τά σκοτεινά. Καλή σας μέρα.

estianews.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *