Ημέρα: 10 Ιουλίου 2022

Η Ελλάδα, ναί μέν ψήφισε στό Συμβούλιο της Ευρώπης Κ Α Τ Α της υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ό τ η τ ο ς του εμβολίου καί ΚΑΤΑ των δ ι α κ ρ ί σ ε ω ν λόγω αυτού. Γιατί όμως, ΔΕΝ ΤΑ ΤΗΡΕΙ ; ; ;

Στις 27 Ιανουαρίου 2021 οι εκπρόσωποι του ελληνικού κοινοβουλίου στο Συμβούλιο της Ευρώπης κλήθηκαν να ψηφίσουν υπέρ, ή κατά, μιας πρότασης…