Ἡ ἐκπληκτική ἀπάντησις τοῦ ἐκπροσώπου Τύπου τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ κ. Νέντ Πράις τήν ὥρα πού ὁ Τσαβούσογλου ἀπειλεῖ ὅτι «δέν μπλοφάρουμε γιά τά νησιά»

ΑΝ ΚΑΙ καλλιεργεῖται ἡ ἐντύπωσις ὅτι ἡ ἐλληνο-αμερικανική στρατιωτική συνεργασία θά ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τήν συμπαράταξη τῶν δύο χωρῶν ἀπέναντι στήν Τουρκία, ἡ πραγματικότης ἀποδεικνύεται πολύ διαφορετική. Ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ ἀμερικανικοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν παραπέμπει στό ΝΑΤΟ, τήν στιγμή πού ὁ Γένς Στόλτενμπεργκ ὁμιλεῖ γιά «πλατφόρμες συζητήσεως» καί «μηχανισμούς ἀποκλιμακώσεως» πού δῆθεν ἔχει δημιουργήσει ἡ Ἀτλαντική Συμμαχία. Ὅλα αὐτά τήν στιγμή κατά τήν ὁποία ὁ Μεβλούτ Τσαβούσογλου μέ τήν χαρακτηριστική φράση «δέν μπλοφάρουμε» θέτει μετ’ ἐπιτάσεως ζήτημα κυριαρχίας σέ ἑλληνικά νησιά τοῦ ἀνατολικοῦ Αἰγαίου, ἀγνοῶντας τελείως τήν ἐμπεριστατωμένη ἀπάντηση πού ἔχει δώσει τό ἑλληνικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ἀνασκευάζοντας ὅλους τούς σχετικούς ἰσχυρισμούς τῆς Ἀγκύρας. Ἡ στάσις τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν προκύπτει ἀπό τίς ἀπαντήσεις τοῦ ἐκπροσώπου τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ Νέντ Πράις πρός τόν ὁποῖο ἐτέθησαν ἐρωτήσεις σχετικῶς πρός τά ἑλληνο-τουρκικά. Εἰδικώτερα, στήν ἐρώτηση «ἄν εἶναι ἀλήθεια ὅτι οἱ ΗΠΑ μεσολαβοῦν ἀνάμεσα στήν Ἑλλάδα καί τήν Τουρκία προκειμένου νά τερματισθεῖ ἡ κρίσις πού δημιούργησε ὁ Πρόεδρος Ἐρντογάν», ὁ Νέντ Πράις ἀπήντησε:

«Ἐνθαρρύνουμε τούς συμμάχους μας στό ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων φυσικά τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Τουρκίας, νά ἐργασθοῦν ἀπό κοινοῦ γιά τήν διατήρηση τῆς εἰρήνης καί τῆς ἀσφαλείας στήν περιοχή καί νά ἐπιλύσουν τίς διαφορές τους διπλωματικά. Τούς ἐνθαρρύνουμε ἐπίσης νά ἀποφύγουν τήν ρητορική πού μπορεῖ νά αὐξήσει περαιτέρω τίς ἐντάσεις».

Καί ἐπειδή ὑπῆρξε διευκρινιστική ἐρώτησις «Ὅταν λέτε τούς ἐνθαρρύνουμε, ἐννοεῖτε ὅτι μιλᾶτε μαζί τους; Μεσολαβεῖτε;», ὁ Ἀμερικανός ἐκπρόσωπος τήν ἀντιπαρῆλθε λέγοντας ὅτι «αὐτό ἦταν ἕνα θέμα συζητήσεως μέ τούς συμμάχους μας, τήν Ἑλλάδα καί τήν Τουρκία.»

Ἠκολούθησε ἡ σαφέστερη ἐρώτησις: «Τί θά κάνετε ἄν ἡ Τουρκία ἐπιτεθεῖ στήν Ἑλλάδα;» μέ τήν ἐπισήμανση ὅτι: «Ὑπάρχουν πολλές ἀναφορές πού θέλουν τόν Ἐρντογάν νά σχεδιάζει νά εἰσβάλει στά ἑλληνικά νησιά».

Ἡ ἀπάντησις τοῦ Νέντ Πράις ἦταν καί πάλι διπλωματική: «Αὐτό εἶναι ὑποθετικό, καί δέν πρόκειται νά τό συζητήσω ἐκ νέου. Τό μήνυμά μας παραμένει καί στούς δύο συμμάχους μας σέ αὐτήν τήν περίπτωση, ὅτι ἡ Τουρκία καί ἡ Ἑλλάς θά πρέπει νά ἐργασθοῦν ἀπό κοινοῦ γιά τήν διατήρηση τῆς εἰρήνης καί τῆς ἀσφαλείας στήν περιοχή καί νά ἐπιλύσουν τίς διαφορές τους διπλωματικῶς».

Ἐν τέλει, ὅταν ἐτέθη ἡ ἐρώτησις «Τί γίνεται ἄν ἕνας σύμμαχος ἐπιτεθεῖ σέ ἄλλο σύμμαχο στό ΝΑΤΟ;», ὁ Ἀμερικανός ἐκπρόσωπος εἶπε: «Αὐτή εἶναι μιά ἐρώτησις πού θά ἔπρεπε νά ἀπευθύνετε στό ΝΑΤΟ»!

Τί λέγει ὅμως τό ΝΑΤΟ ἐν προκειμένῳ; Ὁ Γενικός Γραμματεύς Γένς Στόλτενμπεργκ ἐπανέλαβε τίς ἀοριστίες πού κατά καιρούς ἐπαναλαμβάνει στό περιθώριο τῶν πάντα φιλοτουρκικῶν δηλώσεών του. Ὑπεστήριξε ὅτι τό ΝΑΤΟ πρέπει νά παραμείνει μιά πλατφόρμα ὅπου συζητοῦνται καί αὐτά τά ζητήματα καί ἀνεφέρθη στήν δημιουργία, περίπου πρίν ἀπό ἕνα χρόνο, τοῦ μηχανισμοῦ ἀποκλιμακώσεως γιά τήν μείωση τῶν κινδύνων γιά «ἀτυχήματα» μεταξύ Ἑλλάδος καί Τουρκίας. Σέ αὐτό τό πλαίσιο, συνέχισε: «Εἴμαστε ἕτοιμοι νά χρησιμοποιήσουμε αὐτόν τόν μηχανισμό ἀποκλιμακώσεως γιά νά βελτιώσουμε τίς ἐπικοινωνίες, τή διαφάνεια, καί πάλι, ἐάν χρειαστεῖ γιά νά ἀποτρέψουμε τυχόν περιστατικά ἤ ἀτυχήματα, γιά παράδειγμα, στό Αἰγαῖο». Ἐπανέλαβε ὅτι «ὁ καλύτερος τρόπος ὅταν ὑπάρχουν ἀνησυχίες εἶναι νά καθίσουμε νά τίς ἀπαντήσουμε καί νά προσπαθήσουμε νά βροῦμε μιά κοινή πορεία πρός τά ἐμπρός.»

Εἶναι προφανές ὅτι οὔτε ἀπό τίς ΗΠΑ οὔτε ἀπό τό ΝΑΤΟ μπορεῖ νά περιμένουμε κάτι παραπάνω ἀπό δηλώσεις καί αὐτές ὅμως οὐδόλως ἰσορροπημένες. Ὁμιλοῦν ὡς ἐάν Ἑλλάς καί Τουρκία εὐθύνονται ἀμφότερες γιά τίς ἐντάσεις, ἐνῶ ἡ πραγματικότης εἶναι ὅτι ὑπάρχουν μόνον τουρκικές ἀπειλές.

Ἄλλως τε μετά τήν φραστική κλιμάκωση τοῦ Ἐρντογάν καί τίς προσωπικές ἐπιθέσεις στόν Ἕλληνα Πρωθυπουργό, ἦλθε ὁ Μεβλούτ Τσαβούσογλου γιά νά ἐπαναλάβει ὅτι ἡ «στρατιωτικοποίησις» τῶν νησιῶν τοῦ Αἰγαίου δημιουργεῖ ζήτημα κυριαρχίας, κάτι πού συνόδευσε μέ τήν φράση: «Δέν μπλοφάρουμε». Καί τοῦτο παρά τήν ἐνδελεχῆ ἀνασκευή τῶν τουρκικῶν αἰτιάσεων μέ ἐπιστολή στά Ἡνωμένα Ἔθνη. Ἔστω καί ἄν αὐτή κατατίθεται μέ καθυστέρηση ὀκτώ μηνῶν, ἀφοῦ ἡ ἀντίστοιχη τουρκική εἶχε κατατεθεῖ τόν περασμένο Σεπτέμβριο.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *