//Ξεπουλούν Ελλάδα και Κύπρο για να προσελκύσουν την Τουρκία

Ξεπουλούν Ελλάδα και Κύπρο για να προσελκύσουν την Τουρκία

Περικλής Νεάρχου: Ανησυχία για τις επιπτώσεις και τις προεκτάσεις που μπορεί να έχει η εξέλιξη για τον EastMed. Το πρόβλημα που παραμένει για Ελλάδα και Κύπρο. Προσπαθούν να δελεάσουν την Τουρκία