//Χίλια εύγε σε αυτό το παλληκάρι. Είδος εν ανεπαρκεία στους πολιτικούς μας και όχι μόνον σε αυτούς

Χίλια εύγε σε αυτό το παλληκάρι. Είδος εν ανεπαρκεία στους πολιτικούς μας και όχι μόνον σε αυτούς

Μπράβο λιοντάρι!