//Χριστούγεννα στον Δήμο Αχαρνών

Χριστούγεννα στον Δήμο Αχαρνών

με δραστηριότητες για όλα τα παιδιά στην πλατεία Ηρώων Ακριτών του Πόντου.