Του Αναστασίου Γεωργίου

Για μας τους Χριστιανούς Ορθοδόξους, ή ταυτότητά μας είναι ή Πίστις μας και η Oρθοδοξία. Όχι Oρθοδοξία «των παπάδων», όχι τῶν Οἰκουμενιστῶν επισκόπων … αλλά Ορθοδοξία του Χριστού, των Αγίων Αποστόλων, των Προφητών και των Αγίων Πατέρων. Αυτή είναι η Ορθοδοξία, για την οποία πρέπει όλοι μας να αγωνιζόμεθα καὶ εάν χρειασθεί να δώσουμε και τη ζωή μας ακόμη, όπως τα εκατομμύρια Μαρτύρων τής πἰστεώς μας.

Ο γνήσιος Ορθόδοξος Χριστιανός δεν παρασύρεται εις τὸν Οικουμενισμό, πού λέει ότι ο Παπισμός είναι εκκλησία, ο Προτεσταντισμός είναι εκκλησία και πρέπει να έχουμε συνεργασία και αγάπη … Ναι, αγάπη! Αγάπη όμως εν Αληθεία, διότι ή Παντοδύναμος Αγάπη συμπορεύεται πάντοτε με την αλήθεια. Ο Θεός διοχετεύει τη δύναμη τής Αγάπης Του, όταν προσκυνήται «ἐν πνεύματι και αληθεία» (Ιωανν. 4,24) Ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί αγαπούμε όλους καὶ επιθυμούμε να έρθουν σε επίγνωση της Αληθείας. Έτσι μας δίδαξε «Ο Θεός τής αγάπης». Δεν μισούμε τους ανθρώπους εξ’ αιτίας της αιρέσεως ή της απιστίας των, αλλά και δεν θα αγαπήσουμε ποτέ, μα ποτέ, την απιστία των ή την αίρεσιν χάριν των ανθρώπων, διότι θα αποξενωθούμε από τον Θεόν.

Ο Οικουμενισμός προσπαθεί να βρει κοινά σημεία πίστεως μεταξύ Ορθοδόξων και ετεροδόξων. Ποτέ δεν έλαβε υπόψιν τις βασικές διαφορές που υπάρχουν μεταξύ Ορθοδοξίας και Παπισμού. Διακηρύττει ότι και στις άλλες θρησκείες, ακόμη και στις μονοθεϊστικές, υπάρχει σωτηρία … Έτσι ανατρέπει την θεμελιώδη Χριστιανική πίστη, ότι «ουκ έστιν ἐν άλλω οὐδενὶ ἡ σωτηρία» (Πραξ. 4,12) Ἐν ολίγοις, απορρίπτει τον λόγο τής Άγιας Γραφής.

Προχώρησε ακόμη και στο λατρευτικό επίπεδον. Στην Ασίζη, Ορθόδοξοι Ιεράρχες συμμετείχαν σε πανθρησκειακές εκδηλώσεις και κοινές συμπροσευχές και δοξολογίες με ετεροδόξους, και μάλιστα με Ιουδαίους και Μουσουλμάνους. Στην Καμπέρρα της Αυστραλίας (Ζ’ Γ. Συνέλευση Π.Σ.Ε.), οι Οικουμενιστές κάλεσαν σε συμπροσευχές ακόμη και ειδωλολάτρες, για να αποκτήσουν οἱ Ορθόδοξοι συνείδηση ότι κατά βάθος, μία εκκλησία, ή ένα τζαμί… αποβλέπουν στην ίδια πνευματική καταξίωση του ανθρώπου. Αυτό δεν είναι αυτόματη διαγραφή της εν Χριστώ σωτηρίας και του Ἁγίου Πνεύματος; Αν υπάρχει και κάπου αλλού δυνατότητα σωτηρίας, δηλαδή θεώσεως, τότε γιατί ή εν Χριστώ αποκάλυψη, προφητεία σαρκώσεως στην Π. Διαθήκη, και της ενσαρκώσεως στην Κ. Διαθήκη; Γιατί η Σάρκωση, ἡ Πεντηκοστή, ἡ Εκκλησία, ως Σώμα Χριστού και κοινωνία Αγίων; Αυτές οἱ πράξεις των Οικουμενιστών δεν φανερώνουν απόρριψη του Χριστιανισμού; Επίσης στην Γενεύη, ὁ Γενικός Γραμματέας του Π.Σ.Ε. Eugene Blake, κάλεσε τους ηγέτες όλων των θρησκειών σε μία ὑπερομολογιακή λειτουργία και προσευχή στον καθεδρικό Ναό του Αγίου Πέτρου, όπου ὁ καθένας προσευχήθηκε στη δική του γλώσσα και σύμφωνα με το τυπικό της θρησκείας του. Ἡ ενέργεια αυτή είχε σκοπό να συνυπάρξουν στην λατρεία του ίδιου Θεού.

Όλα αυτά γίνονται για τα συμφέροντα της Νέας Εποχής, και όχι γιὰ την «ἐν Χριστώ αλήθεια», τη ην «εν Αληθεία» ενότητα. Και όμως, το Ιερό Ευαγγέλιο του Χριστού διαψεύδει τις διάφορες προφάσεις και ενέργειες. Όταν οι Οικουμενιστές μας απορρίπτουν και μας περιφρονούν ως φανατικούς και φονταμενταλιστές, ότι δεν έχουμε «πέντε κλωνάρια μυαλό», να γνωρίζουν ότι απορρίπτουν και περιφρονούν τους Αγίους Αποστόλους και τους Αγίους της Εκκλησίας, τους οποίους μιμούμεθα. Αλλά απορρίπτουν και περιφρονούν και αυτόν τον Κύριον, ο οποίος μη θέλοντας να συνάξει οπαδούς θυσιάζοντας την αλήθεια είπε «Μη και ὑμεῖς θέλετε, ὑπάγειν» (Ιωάννης 6,48). Και δεν είναι μόνον αυτές οι προδοσίες των. Είναι πάρα πολλές που είναι δύσκολο να αναφερθούν σ ’αυτό το κείμενο, που γίνονται αιτία να διχάζεται το ποίμνιο της Εκκλησίας.

Αν αγαπούν τον Σωτήρα Χριστό και θυσιάζονται για την πίστη όπως οι προηγούμενοι Άγιοι Πατέρες, πρέπει να απορρίψουν τον Οικουμενισμό και να αντιμετωπίσουν σθεναρά τις δυνάμεις του κόσμου και τις μεθοδεύσεις του. Αλλ’ αυτό απαιτεί την αναβάπτισή μας στην Ορθόδοξη Παράδοσή μας, αλλά και την ενότητα όλων των Ορθοδόξων με την μετοχή στην άκτιστη Θεία Χάρη με τα Μυστήρια της Εκκλησίας. Η παρουσία της Ορθοδοξίας στο σύγχρονο κόσμο οφείλει να είναι πρωταρχικά Πνευματική και Λειτουργική. Η Θεία Λειτουργία, με όλη τη λατρεία μας, είναι ο σημαντικότερος θησαυρός μας, διότι περικλείει και διασώζει δυναμικά το φρόνημα και τη ζωή τῶν Ἁγίων μας, την πίστη και τον Θεϊκό νόμο και τρόπο της ύπαρξής μας. Αν υπάρχει κάτι το πολύτιμο εδώ εις την γῆν, για το οποίον αξίζει να δώσουμε τα πάντα και αυτήν την ζωή μας, είναι ἡ Ορθόδοξος Πίστη του Χριστού μας, τῶν Ἁγίων Αποστόλων, Μαρτύρων, Ιεραρχών, Οσίων, δικαίων καὶ πάντων τῶν Ἁγίων Πατέρων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας.

Βαδίστε, λοιπόν, στα ίχνη τους και πάψτε νὰ σκανδαλίζετε τον πιστό λαό οδηγώντας αυτόν εις την ανυπακοή και τον αποτειχισμόν. Δὲν ἀντέχει άλλο νὰ βλέπει την ισοπέδωση του Χριστού στην πράξη, με τις διάφορες θεότητες. Δεν αντέχει άλλο να βλέπει την ταπείνωση τῆς Ορθοδοξίας. Δὲν ἀντέχει άλλο να βλέπει να ταυτίζεστε με τις δυνάμεις του κόσμου, διότι αγαπήσατε «την δόξα των ανθρώπων μάλλον ἢπὲρ την δόξα του Θεού» (Ιωάννης 12,19). Τί κατάπτωσής! Αλήθεια, σεις οι «ποιμένες» σε ποιόν θεόν πιστεύετε; Τα έργα σας φανερώνουν ότι πιστεύετε στον θεό του Οικουμενισμού που δεν είναι άλλος παρά ο εχθρός του Χριστού, ο Αντίχριστος! Η μήπως δεν γνωρίζετε ότι ο Οικουμενισμός είναι παναίρεσις και οι υπηρετούντες αυτόν είναι αιρετικοί; Πως έχετε λοιπόν την απαίτηση υπακοής από το ποίμνιο, τη στιγμή που το οδηγείτε «στο στόμα του λύκου»;

To Ιερό Ευαγγέλιο μας συμβουλεύει να μένουμε μακριά από τους κακούς ποιμένες, διότι είναι «λύκοι άρπαγες» (Ματθ 7,15) Τα πιστά μέλη της Εκκλησίας του Χριστού, δεν πρόκειται ποτέ να δείξουν υπακοή στους ανάξιους ποιμένες του Οικουμενισμού. Θα μείνουν σταθεροί στην πίστη και θα αγωνισθούν σθεναρά κατά των θεοκάπηλων προδοτών της Ορθοδοξίας και των Πατερικών Παραδόσεων. Μετανοήσατε! Μη γίνεσθε αρνησίχρηστοι, αρνούμενοι το φρόνημα τῶν Ἁγίων Πατέρων οι οποίοι ποτέ δεν συνθηκολόγησαν με αιρετικούς και άρχοντας του κόσμου τούτου σε θέματα πίστεως,

αλλά υπέστησαν τρομερά βασανιστήρια, ακόμη και θάνατον. Ο Κύριος μας παρέδωσε ΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, που ομολογούμε στο Σύμβολο της Πίστεως, και μόνον αυτή ή Εκκλησία του Χριστού έχει τη Χάρι να οδηγεί στη σωτηρία της ψυχής.

Καμία θρησκεία εκτός της Ορθοδόξου Χριστιανικής, και καμμία Χριστιανική ομολογία δύναται να οδηγήσει στη σωτηρία. Αυτό διδάσκει το Ευαγγέλιο του Χριστού, το οποίο δυστυχώς σεις οι Οικουμενιστές με τα έργα σας το διαγράφετε. Σας παρακαλούμε! Μη γίνεσθε θεομπαίχτες! Μη παραπληροφορείτε το ποίμνιο του Χριστού! Μὴ συνεχίζετε να σκανδαλίζετε τον πιστό λαό. Το ποτήρι της υπομονής του ξεχείλισε. Φοβηθείτε το Θεό, πού σταυρώθηκε και για τη σωτηρία σας. Μετανοήσατε… Δεν είναι αργά.

helleniscope

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *