//Πώς τολμούν να εκφράζουν τέτοιες αρχές στον ελληνικό λαό;

Πώς τολμούν να εκφράζουν τέτοιες αρχές στον ελληνικό λαό;

Ιωάννης Μάζης: Έτσι δεν έχει μέλλον το έθνος! Άμυνα και ασφάλεια η παραγωγή ενέργειας.