Ημέρα: 20 Σεπτεμβρίου 2021

Δημήτριος Κούβελας: Να θυμίσω το θεσμικώς αυτονόητο και για να μην ξεχάσουμε όσα ξέρουμε

1η Ενότητα. 1. Ιατρική Εκπαίδευση παρέχουν οι Ιατρικές Σχολές μόνο! 2. Η εκπαιδευτική διαδικασία προβλέπει διαχωρισμό σε μαθήματα που τα…