Έχει ξεκινήσει η ανακατασκευή όσων παιδικών χαρών παρουσιάζουν…

σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα τελευταία πρότυπα ασφάλειας που ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία. Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αχαρνών με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Δαμάσκο Νικόλαο έχουν θέσει ως στόχο την σταδιακή αναβάθμιση όλων…

Δημήτριος Κούβελας: Να θυμίσω το θεσμικώς αυτονόητο και…

1η Ενότητα. 1. Ιατρική Εκπαίδευση παρέχουν οι Ιατρικές Σχολές μόνο! 2. Η εκπαιδευτική διαδικασία προβλέπει διαχωρισμό σε μαθήματα που τα διδάσκουν ΕΙΔΙΚΟΙ! 3. Οι ειδικοί έχουν ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ 4. Δεν υπόκεινται…