ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΓΝΩΣΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ-ΟΓΚΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

– Πῶς καὶ γιατί κατασκεύασαν τὸν ἰὸ στὸ ἐργαστήριο τῆς Γουχὰν στὴν Κίνα 

– Tὸ παρανοϊκὸ σκεπτικὸ τῶν “ἐπιστημόνων” ἀπὸ τὶς ΗΠΑ, τὴν Κίνα καὶ τὴν Ἐλβετία ποὺ συνεργάστηκαν γιὰ νὰ φτιάξουν τὸν καταστροφικὸ ἰὸ 

– Φαινόμενα τερατογεννήσεων σὰν κι αὐτὰ ποὺ ἐμφανίστηκαν στὸ Ναγκασάκι καὶ τὴ Χιροσίμα, μετὰ τὶς ἀτομικὲς βόμβες, ἀναμένονται ἐξαιτίας τῶν μεταλλάξεων ποὺ προκαλοῦν τὰ mRNA ἐμβόλια στὸ DNA τῶν σπερματοζωαρίων καὶ τῶν ὠαρίων!

– Ὄχι μόνο δὲν ἐξασφαλίζουν ἀνοσία τὰ ἐμβόλια ἀλλὰ εὐθύνονται καὶ γιὰ τὶς δεκάδες μεταλλάξεις τοῦ κορωνοϊοῦ.

Τοῦ Γιώργου Παλαιτσάκη

Ὅλο τὸ ἱστορικό τῆς κατασκευῆς τοῦ κορωνοϊοῦ SARS-COV-2, στὸ ἐργαστήριο ἰολογίας τῆς Γουχὰν στὴν Κίνα, συνοδευόμενο ἀπὸ τὸ παρανοϊκὸ σκεπτικὸ τῶν “ἐπιστημόνων” ποὺ συμμετεῖχαν στὸ ἐγκληματικὸ αὐτὸ ἐγχείρημα, παρουσιάζει ὁ Γενικὸς Χειρουργὸς-Ὀγκολόγος, διδάκτωρ (PhD-Hon) τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν στὴν Μοριακὴ Ἀνοσολογία τοῦ Καρκίνου, Δημήτριος Ἀντωνίου, σὲ ἀποκλειστικὴ συνέντευξή του στὸν “Στύλο τῆς Ὀρθοδοξίας“. Ὁ κ. Ἀντωνίου ἀποκαλύπτει πῶς ἀκριβῶς τὰ συγκεκριμένα ἀνθρωποειδῆ ἔφτιαξαν αὐτὸ τὸν ἰὸ καὶ δηλώνει κατηγορηματικὰ πὼς πρόκειται γιὰ ἕνα βιολογικὸ ὅπλο ποὺ χρησιμοποιεῖται ἐνσυνείδητα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητας. Ἀναφερόμενος στὰ ἐμβόλια ὁ κ. Ἀντωνίου ἐπισημαίνει ὅτι προκαλοῦν μεταλλάξεις στὸ DNA τῶν σπερματοζωαρίων καὶ τῶν ὠαρίων “μὲ ἀνείπωτα ἀποτελέσματα στὰ μελλοντικὰ νεογνά, ἀντίστοιχων αὐτῶν ποὺ προκλήθηκαν στὸ Ναγκασάκι καὶ Χιροσίμα ἀπὸ τὴν ραδιενέργεια τῆς ἀτομικῆς βόμβας”.  Ἀποκαλύπτει δὲ ὅτι ἔχει στὴ διάθεση του ἀπόρρητο ἔγγραφο τῆς Pfizer που τοῦ ἀπεστάλη ἀπὸ τὸ ἐξωτερικὸ καὶ ἐπιβεβαιώνει τὴν ἔλευση αὐτῶν τῶν τραγικῶν ἐπιπτώσεων.

Κύριε Ἀντωνίου, ποιὰ εἶναι τελικὰ ἡ προέλευση τοῦ κορωνοϊοῦ SARS-COV-2 ποὺ ἔχει γίνει προκαλέσει τὴν πανδημία τῆς COVID-19; Ἀληθεύουν οἱ πληροφορίες ὅτι πρόκειται γιὰ τεχνητὰ κατασκευασμένο ἰὸ τοῦ ἐργαστηρίου; Κι ἂν ναί, ποιοὶ καὶ γιατί τὸν κατασκεύασαν;

Εικόνα που περιέχει βυθός ωκεανού

Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα Ὁ κορωνοϊός Covid-19, (SARS-2-CoV) ταυτίζεται μὲ τὸν Χιμαιρικὸ Κορωνοιὸ «Χίμαιρα-SARS-SHCO14-MA5-CoV», ποὺ κατασκευάστηκε στὸ ἐργαστήριο ἰολογίας (Institute of Virology) τῆς Wuhan τῆς Κίνας τὸ 2015, σὲ συνεργασία μὲ Πανεπιστήμια τῆς Βόρειας Καρολίνας, Ἀρκάνσας, Harvard University καὶ Ἐλβετίας καὶ προοριζόταν γιὰ «βιολογικὸ ὅπλο».

Συγκεκριμένοι συγγραφεῖς-ἐρευνητὲς Κινέζοι κι Ἀμερικανοὶ σὲ δημοσίευση των τὸ 2015 στὸ μεγαλύτερο ἐπιστημονικὸ ἰατρικὸ περιοδικὸ τοῦ κόσμου Nature Med (1.a.b) περιγράφουν οἱ ἴδιοι τὰ παρακάτω ἀμφιλεγόμενα-κι ἴσως κι ἐπίδικα- πειράματα, τὰ ὁποῖα διεξήγαν  κι ὁλοκλήρωσαν τὸ 2015 ταυτόχρονα καὶ σὲ ἄμεση συνεργασία, μὲ πολλὰ πανεπιστήμια τῆς Βόρειας Καρολίνας καὶ τοῦ Ἀρκάνσας τῶν ΗΠΑ, τοῦ Wuhan Institute of Virology τῆς Κίνας καὶ Πανεπιστημίων τῆς Ζυρίχης. Στα ἐργαστήρια αὐτὰ κι ἀπὸ τοὺς ἐρευνητὲς αὐτοὺς ἔγιναν τὰ ἑξῆς –κατὰ τὴν ἔλλογη γνώμη μου- πρωτοφανῶς ἀπαράδεκτα καὶ παράλογα ἀπὸ ἐπιστημονικῆς καὶ ἠθικῆς πλευρᾶς, τόσο ὡς πρὸς τὸν ἀρχικὸ σχεδιασμὸ κι ἐπιδιωκόμενο σκοπὸ τῶν ἐρευνητῶν αὐτῶν, ἀλλὰ κι ὡς πρὸς τὸν ἐγκυμονοῦντα σὲ αὐτά, ἀνεξαρτήτως τῶν ἀποτελεσμάτων τους, κίνδυνο γιὰ τὴν ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ, ἐκ τῆς διεξαγωγῆς τους καὶ μόνο, δεδομένου ὅτι μὲ τὰ πειράματα αὐτὰ ἐπιδιώκετο –καὶ τελικὰ ἐπετεύχθη- ἡ κατασκευή, μὲ τεχνητὲς γενετικὲς μεθόδους, μίας Χίμαιρας-Ἰοῦ-Τέρατος, ὁ ὁποῖος ἦταν ἄκρως ἐπικίνδυνος γιὰ τὸν ἄνθρωπο καὶ ἡ κατασκευὴ τοῦ ὁποίου «δικαιολογεῖτο» μόνο, γιὰ τὴ χρήση του ὡς «βιολογικοῦ πολεμικοῦ ὅπλου»!

Στὰ πειράματα αὐτά, οἱ συγκεκριμένοι ἐρευνητὲς συνέδεσαν, μὲ τεχνητὰ μέσα (recombinant genetic engineering) τὰ RNAs δύο φυσικῶν παθογόνων γιὰ τὸν ἄνθρωπο κορονοιῶν (SARS-CoV καὶ SARS-CHCO14), ἀμφότεροι τῶν ὁποίων ἐνδημοῦν στὶς ἄγριες  νυχτερίδες καὶ «πανγκολίνους» τῆς Ν.Α. Ἀσίας (κι ἐκ τῶν ὁποίων ὁ πρῶτος-SARS-CoV- εἶχε διαφύγει ἀπὸ τὸ ἴδιο ἐργαστήριο τῆς Κίνας κι εἶχε προκαλέσει τὸ 2003 τὴν ἐπιδημία τῆς ὀξείας ἀναπνευστικῆς ἀνεπάρκειας καὶ πνευμονίας σχεδὸν σὲ ὅλον τὸν κόσμο, γεγονὸς ποὺ ἀναγνώρισε καὶ ἡ ἴδια ἡ κυβέρνηση τῆς Κίνας, ἡ ὁποία καὶ τιμώρησε τότε τοὺς ὑπαιτίους τῆς διαφυγῆς αὐτῆς), μὲ τὸ RNA τοῦ SARS-CoV, ὁ ὁποῖος ὅμως εἶχε προηγουμένως βιολογικὰ μεταλλαχθεῖ διὰ τοῦ ἐν σειρὰ διαδοχικοῦ του ἐμβολιασμοῦ σὲ νεαρὰ ποντίκια BALBc, παραγομένης ἔτσι τελικά, μὲ τὴν γενετικὴ σύνδεση ὅλων τῶν παραπάνω «φυσικῶν» καὶ  μεταλλαγμένων στὰ ποντίκια RNAs τῶν κορονοιῶν αὐτῶν, μίας Σοῦπερ Χίμαιρας Κορωνοϊοῦ (Ἰοῦ-τέρατος), μὲ τὸν κωδικὸ ὄνομα Chimeric Virus SARS-SHCO14-MA15-CoV! (mouse adapted chimeric virus). Ὁ ἰὸς αὐτος παρουσιάζει ἐξαιρετικὰ ἰσχυρὴ νοσογόνο δράση πάνω σὲ in vitro καλλιέργειες κυττάρων ποντικιῶν καὶ ἀνθρώπινων (Vero E6 cells) καθὼς καὶ πάνω σὲ καλλιέργεια ἀμιγῶν ἀνθρώπινων κύτταρων πνεύμονος, πολὺ μεγαλύτερης αὐτῆς τῶν «φυσικῶν προγόνων-γονέων» κορωνοϊῶν τῆς Ἰοικῆς αὐτῆς Χίμαιρας- SARS-SHCO14-MA15-CoV!

Κι οἱ ἐν λόγω ἐπιστήμονες, ἔμπλεοι χαρᾶς καὶ ὑπερηφάνειας, ὄχι μόνο δημοσίευσαν τὰ ἀφύσικα παράλογα αὐτὰ πειράματα κι ἀποτελέσματα των, ἀλλὰ τὰ παρουσίασαν κι ὡς μέγιστο ἐπιστημονικὸ των ἐπίτευγμα! Ἀναφωνώντας πανηγυρικὰ ὅτι: «Ἄρα μπορεῖ μία Σοῦπερ Χίμαιρα SHC014-ΜΑ15-CoV –ποὺ ἐνδεχόμενα θὰ προκύψει ἀπὸ μετάλλαξη τῶν φυσικῶν κορονοιῶν SARS-SHC014-CoV καὶ SARS-CoV τῶν νυχτερίδων- νὰ προκαλέσει κι αὐτὴ (ἡ Χίμαιρα) μία ἀνθρώπινη πανδημία! («Our work suggests a potential risk of SARS-CoV re-emergence from viruses currently circulating in bat populations»)…

Ἐπειδὴ ὅμως, δὲν μπορῶ νὰ διανοηθῶ ὅτι μπορεῖ νὰ ὑπάρχουν ἀνθρώπινοι νόες ποὺ διανοοῦνται τόσο ἐπικίνδυνα καὶ πέραν τοῦ ἐλάχιστου ὁρίου λογικῆς, παράλογα καὶ τοῦτο ἐπειδὴ ὁ ἄνθρωπος ὡς εἶδος, ΔΕΝ νοεῖται στερούμενος τῆς ἱκανότητας διάκρισης τοῦ λογικοῦ ἀπὸ τὸ τοῦ παραλόγου, λαμβανομένου ἐπίσης ὑπ` ὄψη τοῦ τεραστίου μεγέθους καὶ τῆς κλίμακας χρηματοδοτικῆς, τεχνολογικῆς κι ἐπιστημονικῆς ἐπένδυσης ποὺ κατατέθηκε, ὡς πρὸς τὸν ἀριθμὸ καὶ τὴν ἐπιστημονικὴ ἀξία τῶν συμμετεχόντων ἐρευνητῶν, τὴν παγκόσμια γεωγραφικὴ ἐξάπλωση διεξαγωγῆς τῶν πειραμάτων αὐτῶν (ἀπὸ τὶς ΗΠΑ, στὴν Ἐλβετία καὶ τὴν Κίνα), τὴν «διαστημικὴ» πραγματικὰ τεχνολογία ποὺ χρησιμοποιήθηκε στὰ πειράματα αὐτά,

  μόνη τελικὰ «λογικὴ» ἐξήγηση καὶ «δικαιολόγηση» ποὺ μπορῶ νὰ δώσω γιὰ τὴν διεξαγωγὴ τῶν ἀνωτέρω πειραμάτων, ἦταν σχεδιαζόμενη διαὐτῶν παραγωγὴ ἑνὸς κορωνοϊοῦ (τῆς Σοῦπερ Χίμαιρας) γιὰ τὴν χρήση του (τῆς) ὡς «βιολογικοῦ πολεμικοῦ ὅπλου» κατὰ τοῦ ἀνθρώπου

Ἦταν δέ, τόση ἡ ἀκόρεστη ἀλαζονικὴ κενοδοξία τῶν ἐρευνητῶν αὐτῶν, ποὺ δὲν δίστασαν νὰ δημοσιεύσουν τὰ ἀποτελέσματα τῶν πειραμάτων τους αὐτῶν, προφανῶς-ἐκτὸς τῶν ἄλλων ἄφατων κινήτρων τους- καὶ γιὰ  νὰ κερδίσουν κι ὀλίγους βαθμοὺς ἀκαδημαϊκῆς ἀνέλιξης, μὲ τίμημα φυσικὰ τὴν – κατ` ἀρχὴν καὶ μόνον ἐξ` αὐτῆς καθαυτῆς  τῆς διεξαγωγῆς τῶν πειραμάτων αὐτῶν κι ἀνεξάρτητα τοῦ ἀποτελέσματος τους, πάνω σὲ θανατηφόρους γιὰ τὸν ἄνθρωπο κορωνοϊοὺς νυχτερίδων καὶ «πανγκολίνων»- ἔκθεση τῆς ἀνθρωπότητας σὲ ἕνα πρωτοφανοῦς μεγέθους ἐνδεχόμενο κίνδυνο,  ὁ ὁποῖος ὅμως τελικὰ κατέληξε σὲ πραγματικὸ μαζικὸ θανατικὸ σὲ ὅλον τὸν κόσμο, ἐὰν τελικὰ ἐπιβεβαιωθοῦν οἱ εὔλογες ὑποψίες μου – σὲ συμφωνία μὲ σύμπασα τὴν διεθνῆ ἐπιστημονικὴ κοινότητα-γιὰ τὴν γενετικὴ καὶ βιολογικὴ ταυτότητα τῆς ἀνωτέρω κατασκευασμένης Σοῦπερ Χίμαιρας -SHC014-ΜΑ15-CoV  μὲ τὸν θανατηφόρο κορωνοιὸ Covid-19 (SARS-2), ὁ ὁποῖος προκαλεῖ τὴν παροῦσα θανατηφόρο πανδημία.

Ἡ συνειδητoποίηση ἄλλωστε τοῦ ἀβυσαλλέου αὐτοῦ κινδύνου γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα ἦταν κι ὁ λόγος ποὺ ὁδήγησε τελικὰ τὴν Ὁμοσπονδιακὴ Κυβέρνηση τῶν ΗΠΑ τὴν 16-10-2014 νὰ σταματήσει τὴν χρηματοδότηση τῶν πειραμάτων αὐτῶν, ποὺ ἀποσκοποῦν στὴ δημιουργία περισσότερο ἰσχυρὰ νοσογόνων καὶ θανατηφόρων ἰῶν, χαρακτηριζομένων τῶν πειραμάτων αὐτῶν ὡς Gain of Function Research (GOF) experiments (*). Ἀλλὰ οἱ ἐρευνητὲς-αὐτοί, ἀκατάβλητοι θηρευτὲς τῆς πλήρωσης τῆς κενοδοξίας τους, συνέχισαν κι ὁλοκλήρωσαν τὰ πειράματα αὐτὰ μὲ ἐναλλακτικὲς χρηματοδοτικὲς πηγὲς ποὺ ἐξασφάλισαν ἀπὸ τὸ Office of Laboratory Animal Welfare (OLAW), ποὺ ἀνήκει στὸ Ἐθνικὸ Ἰνστιτοῦτο Ὑγείας τῶν ΗΠΑ (US National Institutes of Health (NIH)),  ὅπως παραδέχονται κι οἱ ἴδιοι στὸ κεφάλαιο «Acknowledgements» στὸ ἀνωτέρω δημοσιευμένο ἄρθρο τους. Ἐπειδὴ ὅμως, ὁ σχεδιασμὸς καὶ τ` ἀναμενόμενα ἀποτελέσματα τῶν πειραμάτων αὐτῶν ἦταν ἐξ` ἀρχῆς ΠΑΡΑΝΟΪΚΟΣ, χαρακτηρισμὸς ποὺ δικαίωσε ἑαυτὸν ἀπὸ τὰ τελικὰ ἀποτελέσματα τῶν πειραμάτων αὐτῶν, τὸ ΜΟΝΟ ΛΟΓΙΚΟ ΚΙΝΗΤΡΟ σχεδιασμοῦ κι ἐκτέλεσης τῶν πειραμάτων αὐτῶν, ἦταν ἡ κατασκευὴ μίας ἰικῆς-χίμαιρας-τέρατος, πρὸς χρήση της ὡς ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΟΠΛΟΥ!

Ποιὰ εἶναι ἐν τέλει τὰ συμπεράσματα στὰ ὁποῖα ἔχετε καταλήξει μὲ βάση τὶς ἔρευνές σας;

Ἀπὸ τὴν διεξοδικὴ κι ἀναλυτικὴ ἔκθεση τῶν δημοσιευμένων γενετικῶν, βιολογικῶν κι ἐπιδημιολογικῶν ἐρευνῶν καὶ μελέτης τῆς ἐκτεταμένης διεθνοῦς βιβλιογραφίας γιὰ τὸ θέμα αὐτό, ὅπως δύναμαι βασίμως νὰ ἐκτιμήσω λόγω καὶ τῶν σχετικῶν μου σπουδῶν (εἶμαι Γενικὸς Χειρουργὸς-Ὀγκολόγος, ἀριστοῦχος διδάκτωρ (PhD-Hon) τοῦ Παν/μίου Ἀθηνῶν στὴν Μοριακὴ Ἀνοσολογία τοῦ Καρκίνου, πτυχιοῦχος τοῦ Βασιλικοῦ Κολλεγίου Χειρουργῶν τῆς Μεγάλης Βρετανίας-FRCS καὶ κάτοχος μεταπτυχιακοῦ διπλώματος στ` ἀνώτατα μαθηματικά τοῦ Πανεπιστημίου Auckland τῆς N. Ζηλανδίας), προκύπτουν, ἰσχυρότατες ἐνδείξεις, σὲ βαθμὸ βεβαιότητας, ὅτι:

  • Ὁ Covid-19 (SARS-CoV-2) κορωνοϊός, ποὺ προκαλεῖ τὴν σημερινὴ θανατηφόρο πανδημία, ταυτίζεται  γενετικὰ καὶ βιολογικὰ φαινοτυπικὰ-παθογενετικά, μὲ την  κατασκευασμένη Σοῦπερ Χίμαιρα-SARS-SHC014-ΜΑ15 CoV!!, ὅπως αὐτὴ προσαρμόστηκε ἐξελικτικὰ διὰ τῆς διαδοχικῆς μετάδοσής της ἀπὸ ἄνθρωπο σὲ ἄνθρωπο (humanly natural selection adaption).
  • Ἰσοδύναμα, ὀ Covid-19 (SARS-Cov-2) εἶναι ἡ προσαρμοστικὴ στὸν ἄνθρωπο φυσικὴ μετάλλαξη τῆς Σοῦπερ ΧΙΜΑΙΡΑΣ- SHC014-CoV.

Μὲ τὴν ἀνωτέρω ἄποψή μου, συμφωνεῖ καὶ σύμπασα ἡ διεθνὴς ἐπιστημονικὴ κοινότητα, φωναχτά, σιωπηρά, ἔμμεσα κι ἄμεσα. Μέσα στὸ πλαίσιο αὐτὸ τῆς διεθνοῦς ἀνησυχίας γιὰ τὰ πειράματα αὐτά, ἦταν καὶ τό, γιὰ πρώτη φορά, ἴδιον ἄρθρο τοῦ ἐκδότη τοῦ ἐπιστημονικοῦ περιοδικοῦ Nature Declan Butler, μὲ τίτλο: «Engineered bat virus stirs debate over risky research. Lab-made coronavirus related to SARS can infect human cells», τὸ ὁποῖο δημοσιεύτηκε στὸ περιοδικὸ αὐτὸ τὴν 09-11-2015, ἀμέσως μὲ τὴν δημοσίευση τῶν αποτελεσμάτων τῶν πειραμάτων αὐτῶν στὸ ἴδιο αὐτὸ περιοδικὸ καὶ  στὸ ὁποῖο (ἄρθρο τοῦ ἐκδότη) ἐκφράζονταν ἀπὸ κορυφαίους ἐπιστήμονες ἀπ` ὅλον τὸν κόσμο, κατ` ἀρχὴν οἱ ἀπορίες τους γιὰ τὸ σκοπὸ τῶν πειραμάτων αὐτῶν, κυρίως ὅμως οἱ φόβοι τους γιὰ τοὺς  κινδύνους γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα ποὺ αὐτὰ ἐγκυμονοῦσαν. Τὸ ἄρθρο αὐτό, ὁ ἐκδότης τοῦ Nature, τὸ ἀναδημοσίευσε-πράξη ποὺ ἐπίσης ἔγινε γιὰ πρώτη φορὰ- καὶ τὴν 20-03-2020, πρὸς ὑπενθύμιση τοῦ ἀρχικοῦ ἄρθρου αὐτοῦ τὸ 2015! Τέλος καὶ τὸ κρατικὸ τηλεοπτικὸ κανάλι RAI-3, εἶχε προβάλει ἐπίσης ἀπὸ τὸ 2015 καὶ τὸ ἐπανέφερε στὴν δημοσιότητα, ἕνα σχετικὸ ντοκυμαντὲρ τὸ ὁποῖο ἀναφέρονταν στὸν κίνδυνο ποὺ ἐγκυμoνούσε για τὴν ἀνθρωπότητα  ἡ παραγωγὴ τῆς Σοῦπερ Χίμαιρας-SHCO14-MA15-CoV μὲ τὰ ἀνωτέρω πειράματα τοῦ Wuhan Institute of Virology τῆς Κίνας, τὴν ὁποία (Σοῦπερ Χίμαιρα) κατανόμαζε μὲ τὸν κωδικό της αὐτὸ ὄνομα, ὅπως ἀκριβῶς ἀναφέρεται καὶ στὴν ἀνωτέρω δημοσιευθεῖσα ἐργασία τῶν ὑπαιτίων ἐρευνητῶν (1.α..β).

Πόσο πραγματικὰ ἐπικίνδυνα εἶναι τὰ λεγόμενα “ἐμβόλια” κατὰ τοῦ κορωνοϊου SARS-COV-2 καὶ τῆς ἀσθένειας COVID-19; Γιατί δὲν πρέπει νὰ τὰ λάβουμε; Ποιὲς θὰ εἶναι οἱ βραχυπρόθεσμες καὶ μακροπρόθεσμες ἐπιπτώσεις τους στὴν ὑγεία μας, ἐφόσον τὰ λάβουμε;

Εικόνα που περιέχει άτομο, κουστούμι, άνδρας, ρούχα

Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα Στὴν πρὸ-ἐμβολιαστικὴ ἐποχὴ (Φεβρουάριος-Ὀκτώβριος 2020) εἴχαμε συνολικά: 13-15.000 κρούσματα καὶ 600 νεκρούς…τίποτα ἄλλο. Στὴν μετὰ-ἐμβολιαστικὴ ἐποχὴ (Ἰανουάριος-Μάιος 2021) ἔχουμε συνολικά: 290.000 κρούσματα καὶ 11.000 νεκρούς! Εἴχαμε ἐπίσης γιὰ πρώτη φορὰ στὴν Ἑλλάδα 30 μεταλλάξεις οἱ ὁποῖες ἔχουν ἀντικαταστήσει πλήρως τὸ ἀρχικὸ στέλεχος τοῦ ἰοῦ (ἀχρηστεύοντας τὰ ἐμβόλια), ἔκρηξη νέου ἐπιμένοντος κύματος πανδημίας στὴν Ἑλλάδα καὶ παγκόσμια, μετατόπιση τῆς νόσου τῶν μεταλλάξεων σὲ νέες ἡλικίες καὶ βρέφη, ἔκρηξη θρομβώσεων ἀπὸ τὸ ἐμβόλιο τῆς Astra Zeneca καὶ παραλύσεων ἀπὸ τὸ ἐμβόλο τῆς Pfizer…κι αὐτὸ σὲ παγκόσμια κλίμακα!Ἐνῶ ὁ ΕΟΔΥ κι ἡ Ἐθνικὴ Ἐπιτροπὴ συνιστοῦσαν ἀπὸ τὸν Ἰανουάριο μέχρι τὸν Μάρτιο, τὴν διενέργεια τῶν ἐμβολιασμῶν στὶς ἐγκύους, μετὰ τὸ ἀνήρεσαν, μὲ ὁδηγία τῆς ΕΜΑ (μετὰ τὸ κύμα ἀποβολῶν στὴν Βραζιλία κι Εὐρώπη), προκυπτόντων ἔτσι εὐθυνῶν γιὰ ὅσες ἐγκύους ἤδη ἐμβολιάσθηκαν πειθόμενες ἀπὸ τὶς ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΑ ἐσφαλμένες ὁδηγίες τῶν ἀνωτέρω ἀρχῶν.

Τί ἔχετε ἀνακαλύψει ἐσεῖς ὅτι ἀποκρύπτουν σκόπιμα οἱ ἑταιρεῖες ποὺ παρασκεύασαν τὰ λεγόμενα “ἐμβόλια” γιὰ τὶς ἐπιπτώσεις τους στὴν ὑγεία μας;

Τὰ ἐμβόλια m RNA θὰ συγκεντρωθοῦν στὰ σπερματοζωάρια κι ὠάρια, λόγω τοῦ μεγαλυτέρου ρυθμοῦ πολλαπλασιασμοῦ τους, προκαλώντας μεταλλάξεις στὸ DNA τους μὲ ἀνείπωτα ἀποτελέσματα στὰ μελλοντικὰ νεογνά, ἀντίστοιχων αὐτῶν στὸ Ναγκασάκι καὶ Χιροσίμα ἀπὸ τὴν ραδιενέργεια τῆς ἀτομικῆς βόμβας.  Οἱ ἀνωτέρω ὑποψίες μου ἐπιβεβαιώθηκαν τόσο ἀπὸ τὸ MIT τῶν ΗΠΑ, ὅσο καὶ ἀπὸ ἀπόρρητο ἔγγραφο τῆς Pfizer πού μοῦ ἀπεστάλη ἀπὸ τὸ ἐξωτερικό.

Συναφῶς, τὸ mRNA τοῦ SARS-CoV-2 RNA, ἀφοῦ μετατραπεῖ στὸ κύτταρο τοῦ ἀνθρώπου σὲ DNA (μὲ μηχανισμὸ διαφορετικὸ ἐκείνου τῆς reverse transcriptase) ἐνσωματώνεται στὸ ἀνθρώπινο DNA, σχηματιζομένης ἔτσι μίας «χίμαιρας ἀνθρώπινου καὶ ἰικοῦ DNA» μὲ ἄγνωστες μέσο-μακροπρόθεσμες συνέπειες γιὰ τὸν ἄνθρωπο. Τὰ ἴδια μποροῦμε ἐλλόγως νὰ συμπεράνουμε καὶ γιὰ τὸ mRNA τῶν ἐμβολίων, τὰ ὁποῖα εἴτε εἶναι γενετικὰ ἀντίγραφα τοῦ ἰικοῦ mRNA (Pfizer, Moderna), εἴτε εἶναι αὐτούσιος ὁ ἰὸς (Astra Zeneca and J&J)

Ἐν τῷ μεταξὺ οἱ λεγόμενες μεταλλάξεις τοῦ ἰοῦ προκαλοῦνται ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν ἐμβολιασμὸ ποὺ γίνεται ἐν μέσω πανδημίας. Γιὰ τὸ φαινόμενο αὐτὸ δημοσιεύτηκαν μελέτες ἀπὸ τὰ πανεπιστήμια Bethesda and Rockfeller (mRNA vaccine-elicited antibodies to SARS-CoV-2 and circulating variants 27-01-2021, https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.01.15.426911v1)

Στὴν Ἑλλάδα, οἱ μεταλλάξεις ἔχουν πλέον ἀντικαταστήσει τὸν ἀρχικὸ ἰὸ κατὰ 100%, καθιστώντας τὰ ὑπάρχοντα ἐμβόλια ἄχρηστα (δεδομένου ὅτι αὐτὰ ἔχουν κατασκευστεῖ μὲ χημικὰ «καλούπια» τὸν ἀρχικὸ ἰό, παρὰ τὰ ὅσα ΨΕΥΔΗ ἀναφέρονται ἀνεπίσημα, ὕποπτα κι ἐγκληματικὰ ἀπὸ τὶς «ἀρχές»).

Ἐπιπλέον, οἱ μισοὶ στὶς ΜΕΘ καὶ τὰ νοσοκομεῖα εἶναι ἐμβολιασμένοι, οἱ μισοὶ π.χ. θάνατοι στὴ Μαλεσίνα ἦταν ἐμβολιασμένοι…. Ὅλα τὰ ἀνωτέρω ἀποδεικνύονται ἀπὸ τοὺς ἀντίστοιχους πίνακες ποὺ δημοσιεύονται στὴν ἐπίσημη ἰστοσελίδα τοῦ ΠΟΥ καὶ τοῦ ΕΟΔΥ.

Παρέχουν τελικὰ τὰ ἐμβόλια αὐτὰ ἀνοσία σὲ ὅσους τὰ λαμβάνουν;

Ἡ περίφημη «ἀνοσία» τῶν ἐμβολιασμένων (ἤτοι ἡ παραγωγὴ ἀντισωμάτων κατὰ τοῦ ἐμβολίου ἢ/ καὶ φυσικοῦ κορονοιοῦ) ΔΕΝ ἔχει διαπιστωθεῖ ἀπὸ τὶς ἁρμόδιες ἀρχές, οἱ ὁποῖες ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ νὰ διεξάγουν ἐπίσημες μετρήσεις τῶν ἀντισωμάτων αὐτῶν στοὺς ἐμβολιασθέντες, διότι ξέρουν ὅτι τέτοια ἀντισώματα εἴτε ΔΕΝ παράγονται καθόλου, εἴτε διαρκοῦν λίγες μέρες μόνο, προβάλλοντας τὴν ΚΩΜΙΚΗ δικαιολογία, ὅτι «δὲν μετρᾶμε τὰ ἀντισώματα γιὰ νὰ μὴν ἀγχώσουμε τοὺς ἐμβολιασμένους» (!!!) δικαιολογία ποὺ δὲν θὰ πέσω σὲ τέτοιο ἀβυσαλλέο βάθος αὐτὸ-ἀπαξίωσης ν` ἀπαντήσω, ὅπως καὶ στὸν ΓΕΛΟΙOΔΕΣΤΑΤΟ, ἂν τὸ κίνητρο τους δὲν ἦταν τραγικὰ ἐγκληματικό, περὶ ἀνάπτυξης «κυτταρικῆς ἀνοσίας» ἀπὸ τοὺς ἐμβολιασμένους. Διότι τέτοια ἀνοσία ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ στὶς ἰογενεῖς λοιμώξεις καὶ ἐμβολιασμοὺς (ἀλλὰ μόνο σὲ καρκινοπαθεῖς καὶ μεταμοσχευμένους), οὔτε ἔχει μετρηθεῖ ἀπὸ τὶς ἑταιρεῖες τῶν ἐμβολίων,  οὔτε ἀπὸ κανένα Πανεπιστήμιο τοῦ κόσμου, οὔτε μπορεῖ νὰ μετρηθεῖ, διότι ΔΕΝ ὑπάρχει. Καὶ ἡ ΠΑΡΑΝΟΕΙΔΗΣ αὐτὴ δικαιολογία εἶναι μία οὐσιαστικὴ παραδοχὴ τῶν ἐγκλημάτων ποὺ διαπράττονται διὰ τῶν ἐμβολίων.

ΠΗΓΗ :ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 234 ΙΟΥΛΙΟΣ 2021

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *