Επέτρεψε τις με φυσική παρουσία συνεδριάσεις Δημοτικών –Περιφερειακών…

Με εγκύκλιο του , ο υπουργός Εσωτερικών, άναψε το πράσινο φως για να επανέλθει η ομαλή και δημοκρατική λειτουργία όλων των συλλογικών οργάνων της Αυτοδιοίκησης ( Δημοτικά – Περιφερειακά Συμβούλια , Διοικητικά Συμβούλια κ.α ),…