//Ολοκληρώθηκε η διάνοιξη της Λαθέας

Ολοκληρώθηκε η διάνοιξη της Λαθέας

Σύντομα δίδεται σε κυκλοφορία ο δρόμος αναβαθμίζοντας λειτουργικά τη διέλευση των οχημάτων και την ασφάλεια των δημοτών, σε μια περιοχή οπού εδώ και χρόνια αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα.

Στόχος μας είναι η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών και αυτό φαίνεται καθημερινά από την προσπάθεια που καταβάλλεται από όλους.

Σπύρος Βρεττός