Τους τελευταίους μήνες, εκατοντάδες ερασιτεχνικά βίντεο έχουν εμφανιστεί σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με άτομα που έχουν γίνει εμφανώς ηλεκτρομαγνητικά μετά τον εμβολιασμό. Μετά από πολλά ερωτήματα που τέθηκαν από ορισμένα μέλη μας σχετικά με αυτό το «υποτιθέμενο» ηλεκτρομαγνητικό αποτέλεσμα σε εμβολιασμένα άτομα, η ένωσή μας αποφάσισε να ασχοληθεί συγκεκριμένα με αυτό το ενδιαφέρον θέμα.

Αυτή η έρευνα, καθαρά στατιστικής και κοινωνιολογικής φύσης, σχετικά με αυτό το υποτιθέμενο ηλεκτρομαγνητικό αποτέλεσμα, το οποίο αποτελεί το αντικείμενο αυτής της έκθεσης, εγείρει τουλάχιστον τρία σημαντικά ερωτήματα:

1. Είναι αλήθεια ότι οι άνθρωποι εμφανίζουν ηλεκτρομαγνητική δράση μετά τον εμβολιασμό;

2. Εάν ναι, είναι αλήθεια ότι μόνο τα εμβολιασμένα άτομα εμφανίζουν αυτό το αποτέλεσμα;

3. Τι εγχύεται στην πραγματικότητα στα υπό εξέταση άτομα με το εμβόλιο, που προκαλεί αυτό το αποτέλεσμα;

Για να προσπαθήσει να απαντήσει σε αυτές τις ερωτήσεις, η έρευνα ανατέθηκε στον κ. Amar GOUDJIL, ταμία του συλλόγου και μέλος υπεύθυνο για δημογραφικά και κοινωνιολογικά θέματα.

Παρουσίαση των παραμέτρων της έρευνας.

Για τους σκοπούς μιας γρήγορης ολοκλήρωσης, αποφασίστηκε: Ότι μια ομάδα 200 ατόμων που ζούσαν ή εργάζονταν στο Λουξεμβούργο θα έπαιρναν μέρος στην συνέντευξη. Ότι αυτός ο πίνακας θα χωριστεί σε 2 ομάδες. Το πρώτο θα αποτελείται από 100 άτομα εμβολιασμένα στο Λουξεμβούργο και το δεύτερο από 100 άτομα που δεν έχουν εμβολιαστεί για λόγους σύγκρισης. Ότι κάθε μία από αυτές τις ομάδες πρέπει να έχει 50 γυναίκες και 50 άνδρες. Ότι μόνο ενεργά άτομα θα επιλέγονταν για συμμετοχή στη μελέτη λόγω του γεγονότος ότι είναι πολύ πιο υποχρεωμένα σε εμβολιασμό από τα ανενεργά άτομα. Ότι η τοποθεσία της μελέτης θα ήταν το εμπορικό κέντρο Belle-Étoile και η διαδρομή d’Arlon στο Strassen. Ότι οι μεταβλητές που διατηρούνται θα είναι το φύλο, η ηλικία, το επάγγελμα, ο αριθμός των ενέσεων, η φαρμακευτική προέλευση των ενέσεων, η ημερομηνία των ενέσεων, η μαγνητική έλξη, η εκπομπή-λήψη ηλεκτρικού πεδίου και η πόλη κατοικίας του ερωτώμενου.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι για πρακτικούς λόγους, θα λαμβανόταν συνέντευξη μόνο από άτομα που φορούν κοντομάνικα ή αμάνικα ρούχα.

Παρουσίαση της μεθόδου προσέγγισης και εκτέλεσης: Ο ερευνητής παρουσιάζει τον εαυτό του στα άτομα, παρουσιάζει τον σύλλογο και στη συνέχεια παρουσιάζει την έρευνα. “Γεια σας κυρία ή κύριε, συγνώμη που σας ενοχλήσαμε, αλλά το όνομά μου είναι Amar GOUDJIL, εργάζομαι για το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για την επαγρύπνηση των εμβολίων (EFVV) και διεξάγω αυτήν τη στιγμή μια στατιστική και ανώνυμη έρευνα για τους εμβολιασμένους και μη εμβολιασμένους ανθρώπους που ζουν στο Λουξεμβούργο.

“Είναι μια έρευνα σχετικά με πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες οι εμβολιασμένοι άνθρωποι δείχνουν ηλεκτρομαγνητικά αποτελέσματα και στο EFVV, προσπαθούμε να μάθουμε ποια είναι η παρατηρούμενη πραγματικότητα”.

Ο ερευνητής ρωτά έπειτα τους ερωτηθέντες εάν θα ήταν πρόθυμοι να συμμετάσχουν στην έρευνα σε εθελοντική βάση. “Σας παρακαλώ να αφιερώσετε λίγα λεπτά και θα σας ενδιαφέρει να συμμετάσχετε στην έρευνά μας;”.Ο ερευνητής εξηγεί έπειτα τα ενδιαφέροντα της έρευνας στους ερωτηθέντες και εισάγει τα άτομα στο θέμα παρουσιάζοντάς τους έναν μαγνήτη τον οποίο κολλάει, με μαγνητικό αποτέλεσμα, σε ένα μεταλλικό αντικείμενο (θέση, αυτοκίνητο κ.λπ.)

Στη συνέχεια εξηγεί ότι οι μαγνήτες δεν προσκολλώνται στον άνθρωπο και ότι προσκολλούνται μόνο σε μεταλλικά αντικείμενα, αλλά ότι έχουν ληφθεί πληροφορίες που ισχυρίζονται ότι οι εμβολιασμένοι άνθρωποι δημιούργησαν έλξη για τον μαγνήτη επειδή είχαν εμβολιαστεί. Ο ερευνητής ρωτά έπειτα τον ερωτώμενο εάν είναι πρόθυμος να παίξει το παιχνίδι και να εφαρμόσει τον μαγνήτη στο σημείο όπου έγινε η ένεση. Όταν ο μαγνήτης κολλάει στο δέρμα στον ώμο, ο ερευνητής ζητά στη συνέχεια από τον ερωτώμενο να κολλήσει τον μαγνήτη στον άλλο ώμο.

Ο ερευνητής ρωτά έπειτα τον ερωτώμενο εάν είναι πρόθυμος να του γίνει ένας ηλεκτρικός και μαγνητικός έλεγχος πεδίου (μάρκα Meterk, μοντέλο MK54) στους ώμους, εξηγώντας ότι είχαν επίσης αναφερθεί πληροφορίες στην ένωσή μας ότι οι εμβολιασμένοι παράγουν ηλεκτρικά πεδία. Ο ερευνητής συνεχίζει τη συζήτηση και συνεχίζει να ανταποκρίνεται, στο μέτρο του δυνατού, σε ερωτώμενους που ενδιαφέρονται για το πείραμα που πραγματοποιήθηκε και για τα αποτελέσματα της έρευνας.

Συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων για την εβδομάδα μελέτης από 1 Ιουνίου έως 5 Ιουνίου 2021: Μόνο 30 εμβολιασμένοι και 30 μη εμβολιασμένοι ερωτήθηκαν τελικά ενώ ο στόχος ήταν η συνέντευξη 100 για την πρώτη ομάδα και 100 για τη δεύτερη. Εκπληρώθηκε η προϋπόθεση της κατανομής των φύλων.

Σε κάθε ομάδα, ερωτήθηκαν 15 γυναίκες και 15 άνδρες. Στην ομάδα που δεν έχει εμβολιαστεί, από τα 30 άτομα που ερωτήθηκαν, ο αριθμός των ατόμων που έδειξαν έλξη στον μαγνήτη ήταν 0 (μηδέν). Επομένως, το πείραμα τελείωσε εκεί για αυτήν την ομάδα. Στην εμβολιασμένη ομάδα, από την άλλη πλευρά, 29 από τα 30 άτομα που ερωτήθηκαν έδειξαν έλξη στον μαγνήτη. Δηλαδή, ο μαγνήτης προσκολλάται στο δέρμα τους χωρίς δυσκολία.

Από αυτά τα ίδια 29 άτομα, 22 έχουν τον μαγνήτη που προσκολλάται μόνο σε έναν ώμο και μόνο στην περιοχή της ένεσης. Αυτά τα 22 άτομα είναι εκείνα που έλαβαν μόνο μία ένεση. Τα άλλα 7 άτομα στην ίδια ομάδα έχουν τον μαγνήτη να κολλάει και στους δύο ώμους. Σε αυτήν την ομάδα, γνωστή ως η ομάδα εμβολιασμένων ατόμων που ζουν ή εργάζονται στο Λουξεμβούργο, φαίνεται ότι: -17 έλαβαν τουλάχιστον μία ένεση από την Pfizer – 7 έλαβαν τουλάχιστον μία ένεση από την Astra Zeneca – 3 έλαβαν τουλάχιστον μία ένεση από το εργαστήριο Moderna – 3 έλαβαν την εφάπαξ ένεση από την Johnson & Johnson – 6 έλαβαν και τις δύο ενέσεις Pfizer – 1 έλαβε το 2 οι ενέσεις από το Astra Zeneca- 1 έλαβε τις 2 ενέσεις από τη Moderna.

Δύο από τα άτομα αυτής της ομάδας, μια νοσοκόμα που εργάζεται στο CHL, η οποία ήταν ένα από τα πρώτα που εμβολιάστηκαν, και ένας οικονομικός αναλυτής, έδειξαν εντελώς ανώμαλες εκπομπές ηλεκτρικού πεδίου.

Στην περίπτωση της νοσοκόμας, δημιουργήθηκε ακόμη ένα βίντεο που δείχνει τις τιμές που εκπέμπει ο ελεγκτής στην περιοχή γύρω από τον αριστερό ώμο. Για τον αναλυτή, οι τιμές που εκπέμπει ο εξεταστής ήταν περίπου οι ίδιες, αλλά το άτομο τερμάτισε απότομα τη συμμετοχή του. Από τους 30 ερωτηθέντες στην εμβολιασμένη ομάδα, 29 διαμένουν ή εργάζονται στο Strassen. Μόνο 1 ζει στο Metz αλλά εργάζεται στο Strassen.

Φαίνεται ότι τα άτομα που είχαν εμβολιαστεί νωρίτερα στο κυβερνητικό πρόγραμμα εμβολιασμού είναι πολύ πιο ηλεκτρομαγνητικά από τα άτομα που εμβολιάστηκαν πιο πρόσφατα. Ο μαγνήτης προσκολλάται γρηγορότερα και κρατά καλύτερα από ό,τι σε πρόσφατα εμβολιασμένους ανθρώπους. Πρέπει να ληφθούν πιο ακριβείς μετρήσεις σε σχέση με αυτό το τελευταίο εύρημα.

Σημείωση: Η άσκηση ήταν εντελώς αποσταθεροποιητική για τους ερωτηθέντες, σε καμία περίπτωση δεν τους ζητήθηκε να εφαρμόσει τον μαγνήτη σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή εκτός από τους ώμους. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να γνωρίζουμε αν ο μαγνήτης προσκολλάται επίσης στο λαιμό, το στήθος, το μέτωπο ή τις περιοχές των ποδιών και αν άλλα αντικείμενα, όπως κουτάλια, ψαλίδια και smartphone, θα προσκολλούνταν επίσης.

Συμπέρασμα:

Διαπιστώθηκε ότι τα εμβολιασμένα άτομα εκπέμπουν ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο και ότι όσο νωρίτερα τα άτομα εμβολιάστηκαν, τόσο ισχυρότερο είναι το πεδίο που εξέπεμπαν. Αυτή η αίσθηση και η εκτίμηση, η οποία είναι καθαρά μια εμπειρία επαφής, όταν εφαρμόζεται και αφαιρείται ο μαγνήτης ώμου, θα πρέπει να επαληθευτεί με μεγαλύτερη ακρίβεια με χρήση πολύ πιο ακριβούς εξοπλισμού. Ήταν εξαιρετικά δύσκολο να βρεθούν άτομα πρόθυμα να συμμεθέξουν σε αυτό το εξαιρετικά αποπροσανατολιστικό πείραμα.

Τα άτομα ενδιαφέρονται για το πείραμα λόγω περιέργειας και, στη συνέχεια, όταν βλέπουν ότι ο μαγνήτης προσκολλάται στο δέρμα τους, αρχίζουν να αμφιβάλλουν στην αρχή και μετά ξαφνικά γίνονται κρύοι. Μερικά από αυτά γίνονται εξαιρετικά νευρικά, ακόμη και εντελώς σοκαρισμένα. Οι άνθρωποι αναρωτιούνται ειλικρινά πώς ένας μαγνήτης μπορεί να κολλήσει στο δέρμα τους τόσο εύκολα όσο κολλάει σε έναν μεταλλικό πόλο.

Ζητούν μια εξήγηση και ο ερευνητής τους διαβεβαιώνει ότι πρέπει να υπάρχει μια εξήγηση. Παραπέμπονται στον γιατρό που τους συνέστησε να κάνουν μια ένεση.Μία κυρία φώναξε ακόμη και μου είπε ότι δεν ήθελε να εμβολιαστεί, αλλά αναγκάστηκε να το κάνει επειδή ο εργοδότης της είπε ότι έπρεπε να κάνει, επειδή εργάζεται σε επαφή με πελάτες.

Στις συνομιλίες, προέκυψε ότι οι άνθρωποι δεν εμβολιάζονται ούτε για ιατρικούς λόγους ή για λόγους υγείας, λόγω πεποίθησης ή φόβου για την ασθένεια, αλλά συχνά με την ελπίδα να επιστρέψουν σε μια φυσιολογική ζωή και να μπορούν να ταξιδεύουν ξανά ελεύθερα. Κατά τη διάρκεια των ανταλλαγών, οι άνθρωποι εκφράζουν σαφώς την απογοήτευσή τους λέγοντας στη συνέχεια ότι κρατούνται ως όμηροι.

Πολλοί αναγνωρίζουν ότι αυτή η ένεση δεν είναι συναινετική και ότι σε καμία περίπτωση δεν τους δόθηκαν ορθολογικές εξηγήσεις, ούτε καν μόνο από την άποψη της σχέσης οφέλους-κινδύνου. Μετά από προβληματισμό και συζήτηση, στη συνέχεια περιγράφουν αυτήν την πράξη ως: “λάθος, τρέλα, υπεκφυγή, λύση ή ακόμη και εκβιασμό”

Αυτοί οι ακριβείς όροι χρησιμοποιούνται συχνά.Και πάλι, μια ψυχοκοινωνική έρευνα θα πρέπει να διεξαχθεί για τα πραγματικά κίνητρα που οδήγησαν τα εμβολιασμένα άτομα να συμφωνήσουν να εμβολιαστούν. Στην ιδανική περίπτωση, όλες οι συνομιλίες με τους εμβολιασμένους θα καταγραφούν και θα μαγνητοσκοπηθούν για περαιτέρω ανάλυση.

Η έρευνα διακόπτεται για λόγους συνείδησης και ηθικής, επειδή ο ερευνητής δεν είναι πλέον σε θέση να αντιμετωπίσει την ανικανότητα των ανθρώπων, των οποίων τα πρόσωπα γίνονται απολιθωμένα όταν συνειδητοποιούν ότι τους έχει εγχυθεί μια ουσία για την οποία δεν γνωρίζουν τίποτα.Ο ερευνητής, ο οποίος έχει μελετήσει στο παρελθόν τεχνικές διαχείρισης και ψυχο-κοινωνιολογίας, αισθάνεται πολύ άβολα με αυτούς τους ανθρώπους που αναρωτιούνται τι τους συμβαίνει.

Οι άνθρωποι γίνονται χλωμοί, λευκοί, νευρικοί, βάζουν ένα χέρι στο μέτωπό τους ή σταυρώνουν τα χέρια τους και τσιμπάνε το κάτω χείλος τους. Κάποιων ιδρώνουν τα χέρια τους καθώς φαίνεται να τα σκουπίζουν στους γοφούς ή τους μηρούς τους.Αυτές οι επιδράσεις και οι εκφράσεις εμφανίζονται συνήθως σε καταστάσεις άγχους, υπερβολικού στρες ή πραγματικά μετρήσιμης έντασης. Για τους ερωτηθέντες, αυτές οι ανεξέλεγκτες φυσικές εκδηλώσεις είναι ενδεικτικές μιας βαθιάς αδιαθεσίας όταν συνειδητοποιούν αργότερα ότι μπορεί να έχουν κάνει κάτι ανεπανόρθωτο.

Η πράξη του εμβολιασμού είναι μη αναστρέψιμη. Στην ερώτηση, είναι αλήθεια ότι οι άνθρωποι παρουσιάζουν ηλεκτρομαγνητικό αποτέλεσμα αφού έχουν υποβληθεί σε τουλάχιστον μία πράξη εμβολιασμού, η απάντηση είναι καταφατική και ναι, πράγματι, τα άτομα γίνονται τουλάχιστον ηλεκτρομαγνητικά στη ζώνη ένεσης.

Στο ερώτημα του τι εγχύεται στα άτομα και προκαλούν αυτό το αποτέλεσμα, απαντάμε ότι εναπόκειται στις κυβερνήσεις και τις αρχές που είναι υπεύθυνες για την υγεία των Λουξεμβούργων να απαντήσουν σε αυτήν την ερώτηση, καθώς είναι αυτές που έλαβαν τη βαριά απόφαση να εμβολιάσουν τον πληθυσμό. .Εδώ δεν θα απαντήσουμε για την ευθύνη κάθε συμβαλλόμενου μέρους, αλλά είναι βέβαιο ότι εάν τα παραμαγνητικά νανοσωματίδια (νανο-φορείς ή μαγνητικά σφαιρίδια) έχουν εισέλθει στη σύνθεση αυτών των λεγόμενων εμβολίων, είναι ένα ασφαλές στοίχημα ότι θα ακούσουμε πολύ γρήγορα για μια άνευ προηγουμένου καταστροφή στην υγεία.Είναι πλέον ευθύνη των τοξολόγων και των φαρμακολόγων να ανακαλύψουν την προέλευση και τις αιτίες αυτών των ελκυστικών επιδράσεων σε εμβολιασμένα άτομα, και είναι ευθύνη των εγγυητών της υγείας των πολιτών αυτής της χώρας να απαιτήσουν πολύ γρήγορα την έναρξη έρευνας για την ακριβή και πραγματική σύνθεση αυτών των λεγόμενων εμβολίων.

Πηγή https://www.efvv.eu/images/content/2021/0617/study-on-electromagnetism-of-vaccinated-persons-in-luxembourg_6edfa.pdf?fbclid=IwAR2k0iYBDKKB2gu34uEhft0p7V0HFYkSbyEPIJqM37L8BoIopnKLHfSUSVQ

anazitiseis.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *