//Ορατά είναι τα αποτελέσματα της καθημερινής και συνδυασμένης προσπάθειας των Υπηρεσιών του Δήμου να συμβάλλουν στον καθαρισμό της πόλης από τα ξερά χόρτα με αποψιλώσεις και κοπές χόρτων

Ορατά είναι τα αποτελέσματα της καθημερινής και συνδυασμένης προσπάθειας των Υπηρεσιών του Δήμου να συμβάλλουν στον καθαρισμό της πόλης από τα ξερά χόρτα με αποψιλώσεις και κοπές χόρτων

Αυτή τη φορά σειρά είχε η Λεωφόρος Κύμης στην περιοχή του Ολυμπιακού Χωριού με την Διεύθυνση Πρασίνου να μεριμνά για τον καθαρισμό και τη συντήρηση των κοινόχρηστων χώρων.