Δύο ἀπίστευτα διαδοχικὰ περιστατικὰ ἔλαβαν χώρα τὴν ἴδια ἀκριβῶς ἑβδομάδα (28 Ἰουν.- 3 Ἰουλ. 2021) στὸ πρωθυπουργικὸ γραφεῖο τῆς Ἑλλάδος, ἀποκαλούμενο μεγαλοπρεπῶς καὶ «Μέγαρο Μαξίμου». Τὸ πρῶτο: Τὴν ἴδια ἡμέρα ποὺ ἡ Ἀθήνα τιμᾶ τὴν μνήμη τῶν κορυφαίων Ἀποστόλων τοῦ Κυρίου Πέτρου καὶ Παύλου (29-6-21), καθὼς τιμᾶ καὶ τὸ πρῶτο Χριστιανικὸ Κήρυγμα ποὺ ἀκούστηκε ἐν Ἀθήναις ἀπὸ τὸν Ἴδιο τὸν Ἀπόστολο τῶν Ἐθνῶν (Παῦλο) στὸν λόφο τῆς Πνυκὸς – ἱδρυτὴ παραλλήλως καὶ τῶν πλείστων Ἀποστολικῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος- ὁ νεόκοπος καὶ ἀδίστακτος πρωθυπουργὸς δέχθηκε στὸ γραφεῖο του τὰ μέλη μιᾶς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὴν ἀποκαλούμενη «Ἐθνικὴ Στρατηγική» (!) ὑπὲρ τῶν «ΛΟΑΤΚΙ+» (ἀναλύομε τὸ ἀκρωνύμιο καθὼς καὶ τὸ σύμβολο «συν+» ποὺ τὸ συν­οδεύει : Λεσβίες- Ὁμοφυλόφιλοι- Ἀμφίφυλοι- Τρὰνς- ΚΙ-νημα καὶ ὅσοι ἕτεροι προσέλθετε ἐξ ἀπομενουσῶν ἑτέρων …«ὑπερτεσσαράκοντα σεξουαλικῶν ἐπιλογῶν», (ὅπως ἀδίστακτα ἰσχυρίζονται κάποιοι συμμαχικοὶ πρὸς τὴν Ἐπιτροπὴ αὐτὴ ξυλοσχίστες «διανοούμενοι», ἐκπροσωποῦντες τὶς ἕτερες αὐτὲς ὑπὲρ-τεσσαράκοντα ὁμάδες σεξουαλικοῦ προσανατολισμοῦ, φαντάζεσθε -ἂς ποῦμε τώρα!- καὶ τίποτα …παιδεραστὲς ἢ κτηνοβάτες.

Προφανῶς θὰ ἐρωτήσετε τί ἀκριβῶς ἤθελαν τέτοια χρονιάρα μέρα τὰ μέλη τῆς ἐπιτροπῆς αὐτῆς ἀπὸ τὸν πρωθυπουργό… Νὰ σᾶς ποῦμε : Ὁ πρόεδρός τους, καθηγητὴς Λίνος-Ἀλέξανδρος Σισιλιάνος ποὺ ἔχει χρηματίσει -ἀκοῦστε τώρα !- καὶ Πρόεδρος στὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων (τίτλος ἔ !) καὶ φωτογραφήθηκε μαζὶ μὲ ὅλη τὴν «ἐπιτροπή» του μὲ τὸν πρωθυπουργό, ἐπέδωσε στὸν τελευταῖο ἕνα ὑπόμνημα ἑξῆντα (60) σελίδων, στὶς ὁποῖες καταστρώνεται ὁλόκληρη στρατηγικὴ «Κοινωνικῆς Πρόνοιας» γιὰ τὴ χώρα μας, ὡς πρὸς ὅλα τὰ παραπάνω ἐνδεικνυόμενα …«φυλετικὰ σύν­ολα», ὥστε, τὰ καημένα, νὰ μὴ αἰσθάνονται «παραγκωνισμένα» ἀπὸ τὰ δύο κυριαρχικὰ παραδοσιακὰ φῦλα, ἀρσενικὸ καὶ θηλυκό ! (Καί, ὕστερα, ἐσεῖς νομίζετε ὅτι τὸ μοναδικό μας πρόβλημα εἶναι ὁ …κορωνοϊός !)

Ἀκοῦστε : Ζητοῦν τὴ θέσπιση πολιτικῶν γάμων μεταξύ τους, ζητοῦν νὰ υἱοθετοῦν παιδιά, ζητοῦν νὰ περιληφθοῦν στὸν ποινικὸ κώδικα ποινὲς γιὰ νέα ἐγκλήματα, ὅπως λένε, «φυλετικοῦ μίσους» ἐναντίον τους, ἀκόμη καὶ γιὰ περιπτώσεις ποὺ δὲν ἐνοχλοῦνται προσωπικῶς ἀπὸ κανένα, ἀλλὰ -ἔστω…- διατυπώνονται μόνον γραπτῶς ἢ προφορικῶς ἀπόψεις προσβλητικὲς γιὰ τὶς σεξουαλικὲς ἐπιλογές τους. Ζητοῦν νὰ ἀναλαμβάνουν οἱ Ἕλληνες φορολογούμενοι τὸ κόστος γιὰ τὴν …ἀλλαγὴ φύλου κάθε μετανάστη ποὺ ἔρχεται στὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ …ἔχει ἀνάγκη (!), ζητοῦν νὰ ἐπιδοτοῦνται μέσῳ ΟΑΕΔ μὲ κριτήριο τὶς «ἀνάγκες ρυθμίσεως» ζητημάτων ποὺ τοὺς ἀφοροῦν ὡς «μειονότητα», ζητοῦν νὰ «αὐτολογοκρίνεται» ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος στὰ κηρύγματά της, γιὰ νὰ μὴ εἶναι αὐτά, τάχα, «κηρύγματα μίσους ἐναντίον τους» (!) ζητοῦν νὰ διορίζονται «εἰδικοὶ σύμβουλοι» στὰ σχολεῖα καὶ στὰ λοιπὰ ἐκπαιδευτήρια τῆς χώρας, ὥστε νὰ «ἐκπαιδεύονται οἱ ἐκπαιδευτικοὶ» πρὸς τὴν κατεύθυνση νὰ μὴ γίνονται διακρίσεις σὲ βάρος τους, φθάνουν δὲ στὸ σημεῖο νὰ ζητοῦν μέχρι καὶ τὴν ἄσκηση …εἰδικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς μὲ κριτήριο τὸ ὄφελος τῶν σεξουαλικῶν συνόλων ποὺ ἀπαρτίζουν τοὺς «ΛΟΑΤΚΙ+» καὶ τοὺς ποικίλους συμμάχους τους ! Καὶ τὸ κερασάκι: Ζητοῦν νὰ ἱδρυθεῖ, ἂς ποῦμε, κάποιο εἶδος… «Ὑπουργείου ΛΟΑΤΚΙ», ὥστε νὰ «συντονίζει ὅλα τὰ ἄλλα Ὑπουργεῖα καὶ Φορεῖς», ὥστε νὰ μὴ γίνονται …στραβοπατήματα ἐναντίον τους ! Φαντάζεσθε, ἂς ποῦμε, νὰ γίνει κανένα «στραβὸ» -κατὰ τὴν κρίση τους φυσικά!- σὲ κάποια στρατιωτικὴ μονάδα ἢ σὲ κάποιο σχολεῖο ἢ σὲ κάποια δημόσια ὑπηρεσία; Ἀλλοίμονο στὸν …«στραβοπατήσαντα», ἂν πέσει στὴν ἀντίληψη τοῦ «συντονιστικοῦ ὑπουργείου ὁμοφυλοφίλων κ.λπ.»! Αὐτὰ ! Καὶ μετὰ τὴν πανηγυρική τους «ἑορταστικὴ» φωτογράφηση μὲ τὸν φιλοξενήσαντα τὸ σωματεῖο τους σοφὸ Ἕλληνα πρωθυπουργὸ (μαζί του, φυσικά, ἦταν καὶ ὁ γνωστότερος κήρυξ τῶν δικαιωμάτων τοῦ «κινήματος ΛΟΑΤΚΙ», οἰκονομικὸς σύμβουλος τοῦ κ. Μητσοτάκη Ἀλ. Πατέλης…) ἀπεχώρησαν εὐτυχεῖς…

Γιὰ νὰ ἀντιληφθεῖ βαθύτερα ὁ ἀναγνώστης τί ἀκριβῶς ὑποτονθορύζει ἡ παραπάνω θορυβώδης ἐπίσημη παράσταση τῶν «ΛΟΑΤΚΙ+» στὸ πρωθυπουργικὸ γραφεῖο, θὰ προσθέσουμε καὶ τὰ ἀκόλουθα : Τὸ Σαββατοκύριακο 26-27 Ἰουνίου 2021 (δύο μόλις ἡμέρες πρὸ τῆς ἐπισήμου ἀνωτέρω παραστάσεώς τους στοῦ Μαξίμου…) εἶδε τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος στὸν ἀθηναϊκὸ Τύπο καὶ ἡ ἀκόλουθη -ἐξίσου ἐκπληκτικὴ- εἴδηση: Μία παράπλευρη στοὺς ἀνωτέρω διαμαρτυρόμενους ἀκτιβιστικὴ ὀργάνωση μὲ τὴν ἐπωνυμία «Rainbow School» (δηλ. «πολύχρωμο σχολεῖο» -σημειώνουμε ὅτι παρὰ τὴν ἀγγλόφωνη ἐπωνυμία δὲν φαίνεται, πρὸς τὸ παρόν, νὰ εἶναι ἡ ὀργάνωση αὐτὴ καὶ ἀγγλοσαξονικῆς ἢ ἀμερικανικῆς εἰσηγήσεως, φαίνεται νὰ εἶναι καθαρῶς …νεοελληνικῆς ρέντας καὶ κατασκευῆς!) συναντήθηκε πρὸ διμήνου (συγκεκριμένα στὶς 7 Μαΐου 2021) μὲ τὴν ἐξίσου ρηξικέλευθη, ὡς ὁ πρωθυπουργός, ὑπουργὸ Παιδείας Νίκη Κεραμέως, καὶ τῆς ἔθεσε ζητήματα «σεξουαλικῆς διαπαιδαγωγήσεως» στὰ σχολεῖα, Δημοτικά, Γυμνάσια καὶ Λύκεια, ὥστε νὰ «μὴν γίνονται διακρίσεις σὲ ἄτομα ΛΟΑΤΚΙ+…» (!) Προφανῶς, δηλαδή, πάει ….σόϊ τὸ βασίλειο, μὲ κάποιες παράπλευρες ὀργανώσεις νὰ προετοιμάζουν καὶ νὰ κατευθύνουν τὶς ἐπίσημες ἐξορμήσεις καὶ πρὸς …Μαξίμου μεριά!

Ἡ παράπλευρη ὡς ἄνω ὀργάνωση («rainbow school») ἐξέδωσε μάλιστα τότε καί …δελτίο Τύπου γιὰ τὴ συνάντηση μὲ τὴν κα Κεραμέως, ὅπου ἀναφέρει, μεταξὺ ἄλλων: «Στὴν ὑπουργὸ ἐτέθη τὸ σοβαρότατο πρόβλημα τῶν διακρίσεων ποὺ ἀντιμετωπίζουν τὰ ΛΟΑΤΚΙ+ ἄτομα στὴν ἐκπαίδευση (παιδιά, γονεῖς, ἐκπαιδευτικοὶ) καὶ ἀναφερθήκαμε στὴν ἄμεση σύνδεση μεταξὺ τῆς ὑποτίμησης τῶν …θηλυκοτήτων (!) τῶν ἔμφυλων διαχωρισμῶν καὶ ἱεραρχήσεων, καὶ τῶν προκαταλήψεων κατὰ τῶν ΛΟΑΤΚΙ+ ἀτόμων, εἰδικότερα τῶν παιδιῶν ποὺ δὲν συμμορφώνονται μὲ τὰ κυρίαρχα ἔμφυλα στερεότυπα (θηλυπρεπῆ ἀγόρια, ἀρρενωπὰ κορίτσια, παιδιὰ ποὺ ἡ ἔκφραση, ἡ ταυτότητα ἢ τὰ χαρακτηριστικὰ φύλου τους δὲν ἀνταποκρίνονται στὴ δυαδικὴ ἀντίληψη περὶ φύλου) καθὼς καὶ τῶν ἴντερσεξ καὶ τρὰνς παιδιῶν» (!!)

Ποιὰ ἦταν, τώρα, ἡ ἔκπληξη τῶν ἀθηναϊκῶν ἐφημερίδων ἀπὸ τὴν συνάντηση τῆς παραπάνω δεύτερης ἀκτιβιστικῆς ὀργάνωσης μὲ τὴν κα Κεραμέως καὶ ἀπὸ τὸ ἀποτέλεσμά της, θεωροῦμε ὅτι ἀποτυπώνεται σὲ πρωτοσέλιδο δημοσίευμα τῆς ἱστορικῆς ἐφημερίδος «ΕΣΤΙΑ» τὴν προπαραμονὴ τῆς συνάντησης τῆς παρέας τοῦ καθηγητῆ Σισιλιάνου (ΛΟΑΤΚΙ+) μὲ τὸν σημερινὸ πρωθυπουργό, γιὰ τὸ ὁποῖο ἡ ἱστορικὴ ἐφημερίδα ἐπισημαίνει: «ΑΝΑΤΑΡΑΧΗ ἔχουν προκαλέσει ἐπιλογὲς τῆς Κυβερνήσεως ὅσον ἀφορᾶ τὴν σεξουαλικὴ διαπαιδαγώγηση ποὺ ΑΠΟΦΑΣΙΣΘΗΚΕ ΝΑ ΕΙΣΑΧΘΕΙ (!) σέ… Δημοτικά, Γυμνάσια καὶ Λύκεια, μὲ τὸ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ. Καὶ τοῦτο, διότι τὸ σχετικὸ (σημ. «Ο.Τ.»: προφανῶς ἐσπευσμένο…) πρόγραμμα τοῦ Ὑπουργείου δεικνύει συγκεκριμένη ἀτζέντα ὑπὸ τὸ πρόσχημα τῆς προασπίσεως δικαιωμάτων τῶν «ΛΟΑΤΚΙ+» μαθητῶν καὶ μαθητριῶν. (Σημ. «Ο.Τ.»: Καὶ ποῦ ἀκριβῶς, παρακαλῶ προασπίζεται αὐτὰ τὰ «δικαιώματα» τὸ ἐσπευσμένο νομοσχέδιο; Σὲ …Δημοτικά, Γυμνάσια καὶ Λύκεια τῆς Πατρίδος μας, ποὺ ἐσχάτως στενάζουν καὶ λόγῳ τοῦ …κορωνοϊοῦ! Μὴ χειρότερα ! Ἰδοὺ τώρα πῶς ἀκριβῶς …προασπίζεται τὸ νομοσχέδιο τὰ «δικαιώματα» αὐτά, ὅπως διευκρινίζει ἡ ἱστορικὴ ἐφημερίδα, συνεχίζοντας τὸ ρεπορτάζ της:) «…Τάσσεται ὑπὲρ τοῦ διαχωρισμοῦ τοῦ «βιολογικοῦ» καὶ τοῦ «κοινωνικοῦ» φύλου τῶν παιδιῶν (δηλ. ἕνα ἀγόρι μπορεῖ νὰ δηλώνει κοινωνικὸ φῦλο θηλυκὸ ἢ οὐδέτερο), ὑπὲρ τοῦ τρίτου φύλου -μὴ δυαδικοῦ φύλου-τρὰνς (δηλαδὴ ἕνα παιδὶ νὰ μπορεῖ νὰ δηλώνει καὶ ἀρσενικὸ καὶ θηλυκὸ ὅποτε θέλει), καθὼς καὶ κατὰ τῆς «φυλακῆς τοῦ βιολογικοῦ φύλου», ἐνῷ θίγονται καὶ ἄλλα θέματα ποὺ ἀφοροῦν τὴ σεξουαλικὴ ἱκανοποίηση καὶ τὴν σεξουαλικὴ ποικιλομορφία». (Σημ. «Ο.Τ.» : Καὶ ποῦ ὅλα αὐτά; Σὲ ἕνα νομοσχέδιο «ἐκπαιδευτικό», τὸ ὁποῖο ἡ σημερινὴ Κυβέρνηση ἔσπευσε, προφανῶς, νὰ ἑτοιμάσει γιὰ τὰ Δημοτικά, Γυμνάσια καὶ Λύκεια τῆς χώρας, μετὰ ἀπὸ ἐπισκέψεις τῶν… “rainbowschool” ἀκτιβιστῶν στὴν κα Κεραμέως, καὶ τῶν «ΛΟΑΤΚΙ+» τοῦ καθηγητῆ Σισιλιάνου στὸν σοφὸ νεόκοπο πρωθυπουργό, υἱὸ Μητσοτάκη!!

Τὸ δεύτερο (διαδοχικὸ) ἐκπληκτικὸ περιστατικὸ ποὺ ἀναγγέλλουμε στὴν ἀρχὴ τοῦ παρόντος ἄρθρου μας εἶναι τὸ ἑξῆς: Δὲν πρόλαβαν νὰ συμπληρωθοῦν δυὸ εἰκοσιτετράωρα ἀπὸ τὴν παραπάνω ἔνδοξη συν­άντηση τῆς «ΛΟΑΤΚΙ+» συνοδείας Σισιλιάνου μὲ τὸν πρωθυπουργὸ στὸ μέγαρο Μαξίμου -καὶ μάλιστα τὴν ἡμέρα τῆς μεγάλης ἐκκλησιαστικῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου- ἰδού, καταφθάνει στὸ πρωθυπουργικὸ γραφεῖο πρὸς ἐπίσκεψη στὸν κ. Μητσοτάκη ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος…. Γιὰ νὰ εἴμαστε εἰλικρινεῖς, δὲν γνωρίζουμε ἀκριβῶς ποιὸς κάλεσε ποιὸν σὲ αὐτὴ τὴ συνάντηση… Οὔτε εἶναι δυνατὸν νὰ ἰσχυρισθεῖ κανεὶς ὅτι μία συνάντηση Ἀρχιεπισκόπου καὶ Πρωθυπουργοῦ στὴν Ἑλλάδα εἶναι φαινόμενο περίεργο ἢ ἀσύνηθες. Στὴν συγκεκριμένη περίπτωση, ὅμως, πέσαμε κυριολεκτικῶς ἀπὸ τά …σύννεφα, παρακολουθώντας τὶς δηλώσεις τῶν δύο ἀνδρῶν μετὰ τὴ συνάντηση. Οὔτε λίγο, οὔτε πολύ, ὁ νεόκοπος πρωθυπουργὸς εἶπε ὅτι κάλεσε τὸν γέροντα Ἀρχιεπίσκοπο στὸ γραφεῖο του καὶ τοῦ ζήτησε νά …ἐπιστρατεύσει τοὺς ἱεροκήρυκες τῆς Ἐκκλησίας, ὥστε νὰ ὑποδείξουν στοὺς πιστοὺς νὰ κάνουν ὅλοι τους ….ἐμβόλια γιὰ τὸν κορωνοϊό! Καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἀπάντησε: «Ναί, βεβαίως, Ἐπιστήμη καὶ Ἐκκλησία συνεργάζονται, γιὰ νὰ εὐεργετεῖται ὁ ἄνθρωπος…» Καί, ὡς φαίνεται, ἡ ἐπίσκεψη σφραγίσθηκε μὲ αὐτό! Τό …πιστεύετε;

Ὁ «Ο.Τ.» κι ἐγὼ προσωπικὰ ἐκφράζουμε τὴν ἀπογοήτευσή μας γιὰ τὴν δημόσια εἰκόνα ποὺ τελικῶς σφράγισε τὴν συνάντηση τοῦ γέροντα (καὶ πολὺ πεπειραμένου…) Ἀρχιεπισκόπου, μὲ ἕνα νεόκοπο πολιτικὸ τῆς σειρᾶς, ὁ ὁποῖος, «κρίμασιν οἷς οἶδε Κύριος», ἐνῷ κρίθηκε ἀπὸ τὸν λαὸ κατάλληλος καὶ γιά …πρωθυπουργὸς τῆς χώρας, θεωρεῖ ὡς φαίνεται, τὸ κρισιμότατο ἀξίωμά του εὐκαιρία ποδο-σφαίρου, καὶ τὴ χώρα ποδο-γήπεδό του, προκειμένου νὰ λακτίζη ἐπὶ τοῦ προσώπου αὐτῆς ὅ,τι ὀχετὸ κυκλοφορεῖ στοὺς παραδρόμους τῆς ἱστορικῆς ἐξελίξεως τῆς προβληματικῆς εὐρωπαϊκῆς Ἠπείρου… Γιατί, Μακαριώτατε, τουλάχιστον ΔΕΝ ΑΝΤΙΔΡΑΤΕ; Ἐὰν προσωπικὰ ἐσεῖς ἀλλὰ καὶ κάθε Μητροπολίτης δὲν ἔχετε τὸ σθένος νὰ ἀντισταθεῖτε στὶς ὅποιες πιέσεις τῶν ἀθέων πολιτικῶν, διατὶ δὲν παραιτεῖσθε; Εἶναι εἰκόνα αὐτὴ ἑνὸς Προκαθημένου τῆς ἔνδοξης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, νὰ σφραγίζει μιὰ ἐπίσκεψή του στὸν πρωθυπουργό, ὕστερα μάλιστα ἀπὸ ἐλάχιστα εἰκοσιτετράωρα ΟΡΥΜΑΓΔΟΥ ΚΡΑΙΠΑΛΗΣ τοῦ ἴδιου τοῦ πρωθυπουργοῦ καὶ ἀμέσων συνεργατῶν του κατὰ τῆς Τιμῆς καὶ Αὐθεντίας τῆς Ἠθικῆς τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς εἰρήνης τῶν οἰκογενειῶν τῆς χώρας ποὺ στέλνουν τὰ παιδιά τους στὸ σχολεῖο, μὲ μία ξέμπαρκη καὶ ξέπνοη δήλωση …«Ἐπιστήμη καὶ Ἐκκλησία συνεργάζονται, γιὰ νὰ εὐεργετεῖται ὁ ἄνθρωπος»; Πῶς τὸ ἐμπνευσθήκατε αὐτό, Μακαριώτατε, τὴν ὥρα ποὺ ὁ πρωθυπουργὸς «καίει τὸ πελεκούδι» στὴ χώρα ἐπὶ ΑΛΛΩΝ κολοσσιαίων ζητημάτων Ἤθους γιὰ τὴν Παιδεία καὶ τὶς Οἰκογένειες τοῦ Ἔθνους; Καλά, δὲν ἔχετε κἄν ἕνα συγκροτημένο σύμβουλο Ἐπικοινωνίας, νὰ σᾶς γράψει μία δηλωσούλα -μιά, μόνο, ἀλλὰ ΚΑΥΤΗΣ παραγράφου- γιὰ τὰ τρέχοντα κυβερνητικὰ νομοθετικὰ καμώματα, ὥστε ἡ Μακαριότητά σας νὰ τὴν διαβάσει μπροστὰ στὶς κάμερες καί… νὰ καεῖ μὲ διαφορετικὸ τρόπο τὸ πελεκούδι τῶν ἡμερῶν; Κρῖμα, χίλιες φορὲς κρῖμα, Μακαριώτατε!

Εἰδικός Συνεργάτης Ο.Τ.

orthodoxostypos

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *