Ο αριθμός όσων δικαιούνται διεθνή προστασία σε συνδυασμό με όσους μεταναστεύουν νόμιμα αυξάνεται γεωμετρικά και η Ελλάδα συνεχίζει να διασφαλίζει όσα απαιτούνται για τη διαβίωσή τους μέσω επιδομάτων. Αντίθετα με ό,τι θρυλείται, οι άνθρωποι αυτοί δεν συνεπικουρούνται από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά επιβαρύνουν τον Προϋπολογισμό. Την ίδια ώρα, δεν υπάρχει κανένα σχέδιο ένταξής τους στον παραγωγικό ιστό και η κυβέρνηση τρέχει πλέον για να ακολουθήσει πρακτικές που εφαρμόζονται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Με επικοινωνιακούς όρους, βεβαίως, είναι δύσκολο να εξηγήσει κανείς στους Έλληνες πώς το ελληνικό κράτος γίνεται να χορηγεί τόσα επιδόματα την ώρα που δεν μπορεί να πληρώσει αξιοπρεπείς συντάξεις σε πολίτες που πλήρωναν μια ζωή.

Η περίπτωση με τις ετήσιες εισαγωγές εργατών γης, για να βοηθήσουν στη συγκομιδή, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της απραξίας και της έλλειψης σχεδιασμού. Κάθε χρόνο, χιλιάδες εργάτες γης περνούν τα σύνορα για να κάνουν μεροκάματα στην ελληνική ύπαιθρο. Εκτιμάται ότι μόνο από την Αλβανία εισέρχονται στη χώρα μας περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι για να δουλέψουν στα χωράφια. Πέρυσι, έγινε μια απόπειρα συνεννόησης, προκειμένου να σταλούν άνεργοι πρόσφυγες για να εργαστούν στα χωράφια. Έτσι οι άνθρωποι αυτοί θα αποκτούσαν ένα εισόδημα και θα περιοριζόταν και ο αριθμός των επιδομάτων που πληρώνει το Δημόσιο. Οι επιχειρηματίες αντέδρασαν σε αυτή την προοπτική, καθώς υποστήριξαν ότι η πλειονότητα των προσφύγων δεν είναι εκπαιδευμένοι, ενώ επικαλέστηκαν και τον φόβο τους από την αδυναμία ένταξης στην καθημερινή ζωή της ελληνικής περιφέρειας. Έτσι, οι άνθρωποι αυτοί συνεχίζουν να διαβιούν βασιζόμενοι μόνο σε επιδόματα.

Αν και η αθάνατη ελληνική γραφειοκρατία έχει φροντίσει ώστε πολλοί εκ των δικαιούχων να μην έχουν ακόμη λάβει τα επιδόματα που δικαιούνται, προϊόντος του χρόνου η διαδικασία θα προχωρά ολοένα και πιο γρήγορα. Η υποχρέωση αυτή της χώρας μας προκύπτει από τη Σύμβαση της Γενεύης για τους Πρόσφυγες, την οποία η Ελλάδα έχει κυρώσει από το 1959. Η Σύμβαση προβλέπει πως η χώρα που δίνει το άσυλο παρέχει στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας ό,τι και στους υπηκόους της. Δηλαδή επιδόματα. Η Ε.Ε. επιτρέπει χρήση των κονδυλίων της μόνο για αιτούντες άσυλο. Για όσους λαμβάνουν άσυλο, δηλαδή το καθεστώς διεθνούς προστασίας, μεριμνά το κράτος που την παρέχει. Δηλαδή ο κρατικός .

Τα κύρια επιδόματα που καρπώνονται νομίμως όσοι έχουν λάβει άσυλο αλλά και όσοι έχουν άδεια παραμονής είναι:

 • Επίδομα τέκνου. Με στοιχεία του 2019, οι αλλοδαποί που δικαιούνται το συγκεκριμένο επίδομα ήταν 84.703. Έκτοτε ο αριθμός φυσικά έχει αυξηθεί.
 • Επίδομα γέννησης. Δικαιούχος είναι κάθε μητέρα που διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα. Επιπλέον, το δικαιούται όποιος διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα τα τελευταία δώδεκα έτη πριν από το έτος γέννησης του παιδιού, ενώ κατ’ εξαίρεση για παιδιά που γεννιούνται στην Ελλάδα κατά τα έτη 2020, 2021, 2022 και 2023 το επίδομα χορηγείται εφόσον η μητέρα τους διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα από το 2012 και μετά. Για το συγκεκριμένο επίδομα δεν υπάρχουν στατιστικά.
 • Προνοιακά επιδόματα. Τα χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ και αφορούν διάφορες παροχές σε χρήμα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το επίδομα κίνησης, το διατροφικό επίδομα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους, η οικονομική ενίσχυση σε βαριά ανάπηρους και με νοητική υστέρηση, τα επιδόματα σε τυφλούς και κωφούς κ.ά. Και για τη συγκεκριμένη κατηγορία δεν υπάρχουν στατιστικά.
 • Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Χωρίς καμμία προϋπόθεση για περίοδο διαμονής στη χώρα, 55.521 πρόσφυγες και νόμιμοι μετανάστες λάμβαναν το συγκεκριμένο επίδομα το 2019. Έκτοτε ο αριθμός των δικαιούχων εκτιμάται ότι έχει αυξηθεί. Για να γίνει αντιληπτή η επιβάρυνση συνολικά στην Ελλάδα, δικαιούχοι του συγκεκριμένου επιδόματος είναι 273.000 νοικοκυριά. Για οικογένειες με αρκετά παιδιά, το ποσό φθάνει τα 5.400 ευρώ ανά εξάμηνο.
 • Επίδομα στέγασης. Πάντοτε σύμφωνα με στοιχεία του 2019, οι δικαιούχοι του συγκεκριμένου επιδόματος, οι οποίοι προ έρχονται από τρίτες χώρες, ανέρχονταν σε 111.193 μέλη νοικοκυριών. Το ποσό κυμαίνεται από 162 ευρώ για νοικοκυριό με ένα μέλος και φθάνει τα 630 ευρώ μηνιαίως για νοικοκυριό με περισσότερα από 6 μέλη. Παράλληλα, σύμφωνα με το πρόγραμμα «Ηλιος», οι οικογένειες αυτές λαμβάνουν επιπλέον ένα εφάπαξ ποσό για την έναρξη της αυτόνομης διαβίωσης. Το ποσό για οικογένειες με περισσότερα από 6 μέλη ανέρχεται σε 1.490 ευρώ. Συνολικά το πρώτο τρίμηνο του 2021 συνήφθησαν 2.483 νέα μισθωτήρια. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ενισχύεται και με κονδύλια της Ε.Ε.

Κυβερνητικές πηγές με γνώση του Μεταναστευτικού εκτιμούν ότι η επιβάρυνση του κρατικού Προϋπολογισµού για χορήγηση επιδομάτων αναμένεται να αυξηθεί το προσεχές διάστημα για διάφορους λόγους.

 • Πρώτιστα, διότι ο αριθμός των αιτούντων άσυλο είναι μεγάλος και η επιτάχυνση της διαδικασίας ασύλου σημαίνει πρακτικά ότι σχεδόν ένας στους δύο παίρνει άσυλο. Το αποτέλεσμα είναι να πολλαπλασιάζονται εκείνοι που λαμβάνουν τα βοηθήματα από το κράτος και να μειώνονται εκείνοι που λαμβάνουν παροχές από τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Στο τέλος Μαρτίου διέµεναν σε όλη τη χώρα σχεδόν 60.000 άνθρωποι, αναμένοντας να κριθεί η υπόθεσή τους. Αν και παρατηρείται σαφής μείωση σε σχέση µε ένα έτος πριν, εκτιμάται ότι σχεδόν 30.000 εξ αυτών θα λάβουν άσυλο και φυσικά θα δικαιούνται επιδόματα.
 • Πέρα από την όποια δηµοσιονοµική επιβάρυνση, κυβερνητικές πηγές µε γνώση του θέματος εφιστούν την προσοχή και σε ακόμα έναν παράγοντα. Τα δίκτυα διακινητών εκτιμάται ότι έχουν επιστρατεύσει δικηγόρους ώστε να ολοκληρώνεται αμέσως το αίτημα ασύλου, προκειμένου να δικαιούνται οι πρόσφυγες τα επιδόματα. Τούτου δοθέντος, οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι η οικονομική ενίσχυση που λαμβάνουν από την Πολιτεία θα λειτουργήσει ως παράγων προσέλκυσης περισσότερων προσφυγικών ροών, µε στόχο το άσυλο και τα συνακόλουθα επιδόματα.

Η λύση για το συγκεκριμένο «πρόβλημα» µε τον πληθωρισμό των επιδομάτων δεν απαιτεί, φυσικά, να ανακαλύψουμε τον τροχό. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες υπάρχουν προγράμματα για την ουσιαστική ένταξη των ανθρώπων αυτών στην παραγωγική διαδικασία. Στη Ελλάδα, καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταναστευτικής κρίσης, δεν υπήρχε καμμία ανάλογη κρατική μέριμνα. Άφηναν, δηλαδή, τους πρόσφυγες στο καθεστώς αεργίας, απλώς βασιζόμενους στα κρατικά επιδόματα.

Πληροφορίες των «Π» αναφέρουν ότι τις τελευταίες εβδομάδες υπάρχει κινητικότητα στο θέμα και µε τη χρήση διαφόρων κονδυλίων (καθώς προς το παρόν δεν έχει ψηφιστεί το ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδότησης 2021-2027) επιχειρείται να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός επιμόρφωσης και κατανομής τους σε θέσεις εργασίας όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη. Όπως στο παράδειγμα µε τους εργάτες γης. Πολλοί εξ αυτών, άλλωστε, έχουν εξειδίκευση σε διάφορους τομείς. Για παράδειγμα, πολλοί από τους καταγόµενους από τη Συρία είναι ράφτες και θα μπορούσαν να απασχοληθούν στην Ελλάδα. Επίσης, πολλοί εξ αυτών (κυρίως από το Πακιστάν και το Αφγανιστάν) προέρχονται από αγροτικές οικογένειες. Τη διαδικασία της επιμόρφωσης θα αναλάβουν, φυσικά, Έλληνες εκπαιδευτές, οπότε θα δημιουργηθούν και αρκετές θέσεις εργασίας.

Άλλωστε, το νέο Σχέδιο Δράσης της Κοµισιόν (24/11/2020) απαιτεί πρώιµη δράση και διαδικασία προένταξης για όσους έχουν προσφυγικό προφίλ. Η διαδικασία της ένταξης διευκολύνει και τη διαδικασία των μετεγκαταστάσεων, αφού οι διάφορες χώρες θα δέχονταν υπηκόους τρίτων χωρών που είναι σε θέση να βρουν εργασία. Θα δέχονταν, δηλαδή, ανθρώπους µε γνώση γλώσσας και µε κάποια επαγγελματική δεξιότητα. Πέραν, φυσικά, της επιμόρφωσης ή της κατανομής, η ένταξη των ανθρώπων αυτών προαπαιτεί και άλλες δράσεις, που επίσης περιλαμβάνονται στο κυβερνητικό σχέδιο για πραγματική ένταξη όσων έχουν δικαίωμα νόμιμης και (κατά περίπτωση) μόνιμης παραμονής στην Ελλάδα. Το σχέδιο περιλαμβάνει συνοπτικά:

 • Εγγύηση ασφάλειας και προστασίας
 • Προάσπιση δικαιωμάτων και διασφάλιση πρόσβασης σε υπηρεσίες.
 • Διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών.
 • Προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής.

https://www.parapolitika.gr/ellada/article/1123276/vomva-gia-tin-oikonomia-ta-epidomata-metanaston/

ΚΟΥΡΗΤΗΣ: Η ΛΥΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΤΑΞΗ. ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΕΝΤΑΧΤΟΙ ΚΑΙ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ (ΔΥΤΙΚΟ) ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΛΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ. ΟΥΤΕ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΟΥΜΕΝΗ “ΕΝΤΑΞΗ” ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΕΝΝΟΕΙ Η Ε.Ε ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ …”ΕΙΔΗΜΟΝΕΣ” ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ (75% ΕΞ ΑΥΤΩΝ) ΗΛΘΑΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΗΛΘΑΝ ΩΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΑΚΟΥΩΝΤΑΣ ΤΑ ΚΕΛΕΥΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΗΓΕΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ… ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (<3%) ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΟΥΝ ΩΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΑΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΔΙΕΛΘΕΙ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΩΣ ΠΑΡΑΔΕΧΟΜΕΝΗ ΩΣ ΑΣΦΑΛΗ ΧΩΡΑ, ΟΠΩΣ Η ΤΟΥΡΚΙΑ*. ΕΚΕΙ, ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΘΑ ΗΤΑΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ. ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΔΕΧΟΜΕΝΗ ΟΛΟΥΣ (ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΕΣ) ΩΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΑΝΟΙΞΕ ΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΕΩΣ. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ. ΘΕΛΩ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΠΩΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΑ “ΕΙΡΗΝΙΚΗ” ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ, ΕΙΔΙΚΑ ΑΦΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΑΥΤΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΟΙ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΩΘΗΣΕΙΣ, ΑΠΟΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΕΙΣΒΟΛΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ. ΜΟΝΟΝ Η ΑΘΡΟΑ, ΜΑΖΙΚΗ ΑΠΕΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΟΜΙΜΟΦΑΝΩΣ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ ΕΑΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΟΤΑΝ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΣΥΛΟΥ, ΠΟΥ ΟΜΩΣ ΤΑ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ.

* ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ: ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΝΟΟΥΝΤΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΑΠΟΔΡΟΥΝ ή ΒΙΑΙΩΣ ΕΚΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΓΕΙΤΟΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ. Η ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΥΤΗ ΧΑΝΕΤΑΙ ΕΑΝ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΠΕΡΙΠΛΑΝΩΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΦΥΓΗΣ-ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΣ. ΥΠΟ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΝΟΡΑ ΜΕ ΚΑΜΜΙΑ ΧΩΡΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΗΘΕΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ. ΚΑΝΕΙΣ ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΝ ΝΟΕΙΤΑΙ ΥΠΟ ΚΑΜΜΙΑ ΕΝΝΟΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ. ΟΛΟΙ ΕΧΟΥΝ ΒΙΑΙΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΜΠΕΙ, ΑΝΕΥ ΤΗΣ ΘΕΛΗΣΕΩΣ ΜΑΣ, ΟΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ.

[Restriction of onward movement: “Once refugees or asylum seekers have found a safe place and protection of a state or territory outside their territory of origin they are discouraged from leaving again and seeking protection in another country. If they do move onward into a second country of asylum this movement is also called “irregular movement” by the UNHCR (see also asylum shopping). UNHCR support in the second country may be less than in the first country and they can even be returned to the first country.”]

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΔΙΕΘΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΜΜΟΝΕΣ ΚΑΤΑΤΡΥΧΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΗΓΕΣΙΕΣ ΤΗΣ. ΟΣΟ ΑΥΤΟ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑ ΕΠΙΔΕΙΝΩΝΕΤΑΙ. ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗΣ ΘΑ ΗΤΑΝ Η ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ, ΑΠΛΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΙΕΘΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΟΙΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ. ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΗΜΑ ΘΑ ΗΤΑΝ ΟΙ ΜΑΖΙΚΕΣ ΑΠΕΛΑΣΕΙΣ ΟΛΩΝ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΕΛΑΜΒΑΝΑΝ ΑΣΥΛΟ. ΟΠΩΣ ΕΙΠΑ ΝΟΜΙΖΩ ΠΩΣ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΕΦΑΡΜΟΣΘΟΥΝ ΑΥΤΑ (ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΘΟΥΝ) Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΗ. ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΟΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ ΠΟΥ ΗΔΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ “ΕΛΛΗΝΕΣ” ΑΠΟ ΟΤΙ ΜΟΛΙΣ ΔΥΟ ΓΕΝΙΕΣ ΠΡΙΝ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *