//Προσέχουμε τα δάση από τις πυρκαγιές

Προσέχουμε τα δάση από τις πυρκαγιές

❌ Δεν πετάω ποτέ αναμμένο τσιγάρο

❌ Δεν καίω σκουπίδια ή κλαδιά

❌ Δεν ανάβω υπαίθρια ψησταριά

❌ Δεν κάνω επικίνδυνες εργασίες (κολλήσεις, τροχίσματα)