//Ναι βρε θρησκευτική τελετή είναι αυτό- βίντεο….

Ναι βρε θρησκευτική τελετή είναι αυτό- βίντεο….

Κι όμως αυτό που βλέπουμε στο βίντεο είναι τμήμα λέει θρησκευτικής τελετής…

Μάλλον ταιριάζει με δαιμονική τελετή ή πεντηκοστιανή