Τὸ συνοδικὸν σύστημα ἔχει καταρρεύσει!

Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Κατραμάδος Τὸ συνοδικὸν σύστημα ἀποτελεῖ πλέον ἕνα μῦθον καὶ ὄχι μία πραγματικότητα! Τὸν ἐπικαλοῦνται εἰς τοὺς λόγους τους Ἱεράρχαι μόνον, διὰ νὰ δημιουργῆται ἡ ἐντύπωσις ὅτι τὸ ἐκκλησιαστικὸν πολίτευμα διοικήσεως ὑπάρχει…