//Αυτά είναι μέτρα για την επίλυση του Δημογραφικού Προβλήματος κυρία Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας!

Αυτά είναι μέτρα για την επίλυση του Δημογραφικού Προβλήματος κυρία Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας!

Όχι η αντικατάσταση των Ελλήνων Ορθοδόξων Χριστιανών, από παράνομους μετανάστες που “τυχαίνει” να είναι όλοι οπαδοί του ισλάμ, όπως ατυχώς πιστεύουμε δηλώσατε πρόσφατα…