Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Αχαρνών, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Αχαρνών στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Αχαρνών μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Α/ΑΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΣΕ ΩΡΕΣ             ΤΡΟΠΟΣ       ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
       Α      ΟΙΚΟΝΟΜΙA – EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
1Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα – Διοίκηση Επιχειρήσεων25 
2Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν25 
      Β        ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
3Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων25 
     Γ       ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
4Δημιουργία Ιστοσελίδας50 
     Δ       ΓΛΩΣΣΑ  ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
5Ελληνικό Αλφαβητικό σύστημα25 
6Βελτιώνω την ορθογραφία μου25 
7Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)25 
8Ρωσικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)25 
     Ε         ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ
9Διαχείριση εργασιακού άγχους / Εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής25 
    Ζ        Συμβουλευτική γονέων
10Σύνδεση σχολείου-οικογένειας50 
11Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο, Πρόληψη  εξαρτήσεων,διατροφή κλπ.)25 
12Συμβουλευτική σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες25 
    Η         ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
13Υγεία και εναλλακτικές θεραπείες25 
     
     
Α/ΑΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΣΕ ΩΡΕΣΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η   ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
14Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας15 
15Βασικά Αγγλικά Α150 
16Βασικά Αγγλικά Α250 
17Βασικά Γαλλικά Α150 
18Βασικά Γερμανικά Α150 
19Βασικά Ιταλικά Α150 
20Προληπτική ιατρική για την Τρίτη Ηλικία25 

Σε περιπτώσεις αναστολής της δια ζώσης εκπαίδευσης λόγω περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας covid-19, τα τμήματα μάθησης θα υλοποιούνται μόνο μέσω τηλε-εκπαίδευσης (εξ αποστάσεως παρακολούθηση).

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

  Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:

ΥπεύθυνοιEmail
Μπούκη Ελεάναempouki@acharnes.gr
Τέγου Ελένηetegou@acharnes.gr

Τηλ.επικοινωνίας  :2132072470   – ΦΑΞ  2102415431

Ταχ. Διεύθυνση: Φιλαδελφείας 87 και Αθ. Μπόσδα. 2ος όροφος,  Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης.

 Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς.

Οι αιτήσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μπορούν να αποσταλούν με φαξ ή να υποβάλλονται  καθημερινά στο  Κ.Δ.Β.Μ Δήμου Αχαρνών (Δημαρχείο) και  ώρες 09:00πμ  έως 14:30μμ

               Οι αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί εξακολουθούν να υφίστανται.

                                                             Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ

«Κέντρα Διά Βίου Μάθησης –Νέα Φάση»

 Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθησης 2014-2020)» με τίτλο Πράξης «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ. )- Νέα Φάση», που συγχρηματοδοτείται από  την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο -ΕΚΤ). 
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ 
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ , Τ.Κ. ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
ΠΟΛΗ Ή ΧΩΡΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ 
EMAIL * ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ 
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΑΦΜ 
ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ15-17  ¨
18-24  ¨
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ..………./..………./..……….25-44  ¨
ΦΥΛΟΆνδρας ¨             Γυναίκα ¨45-64  ¨
65 και άνω ¨

* Το e-mail του υποψηφίου συμπληρώνεται υποχρεωτικά εφόσον επιθυμεί να συμμετέχει σε τμήματα που υλοποιούνται μέσω τηλεκπαίδευσης (εξ αποστάσεως παρακολούθηση).

 

ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  (σημειώστε με Χ την ανώτερη εκπαιδευτική σας βαθμίδα)

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝΝΑΙΚΑΠΟΙΕΣ ΤΑΞΕΙΣΦΟΙΤΗΣΗ (ΤΩΡΑ)ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ        
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ/ Σ.Δ.Ε.          
ΛΥΚΕΙΟΥ          
ΠΤΥΧΙΟ Ι.Ε.Κ./ ΚΟΛΛΕΓΙΟ/ Σ.Ε.Κ.          
ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΕΧΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (A.Τ.Ε.Ι.)          
ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΑΝΕΠ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)          
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ          
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ          

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  (σημειώστε με Χ μία μόνο επιλογή)

ΟΙΚΙΑΚΑ  
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ  
ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ/ΤΡΙΑ-ΜΑΘΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ  
ΑΝΕΡΓΟΣΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΜΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΜΗΝΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 
ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ/Η   
ΜΙΣΘΩΤΟΣ/Η ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ (ΝΠΔΔ,ΝΠΙΔ)   
ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ   

Έχω παρακολουθήσει προγράμματα στα ΚΔΒΜ:   ΝΑΙ  ¨            ΟΧΙ  ¨        Αν ΝΑΙ ποιό έτος:……………

Διατίθεμαι για παρακολούθηση:

Πρωινή (10:00 -14:00)  ¨           Απογευματινή (16:00 – 20:00)  ¨ 

Επιθυμώ να συμμετάσχω σε τμήματα που υλοποιούνται μέσω εξ αποστάσεως παρακολούθησης.

Α/ΑΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΣΕ ΩΡΕΣΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
Α          ΟΙΚΟΝΟΜΙA – EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
1Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα – Διοίκηση Επιχειρήσεων25 
2Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν25 
Β           ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
3Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων25 
Γ          ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
4Δημιουργία Ιστοσελίδας50 
Δ           ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
5Ελληνικό Αλφαβητικό σύστημα25 
6Βελτιώνω την ορθογραφία μου25 
7Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)25 
8Ρωσικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)25 
Ε          ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ
9Διαχείριση εργασιακού άγχους / Εναρμόνιση επαγγελματικής     και προσωπικής ζωής25 
Ζ           Συμβουλευτική γονέων
10Σύνδεση σχολείου-οικογένειας50 
11Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός εκφοβισμός  διαδίκτυο, Πρόληψη  εξαρτήσεων, διατροφή κλπ)25 
12Συμβουλευτική σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες25 
Η           ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
13Υγεία και εναλλακτικές θεραπείες25 
14Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας15 
15Βασικά Αγγλικά Α150 
16Βασικά Αγγλικά Α250 
17Βασικά Γαλλικά Α150 

 ΝΑΙ  ¨              ΟΧΙ  ¨ 

 ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΩ ΣΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 (Σημειώνετε ΜΕΧΡΙ 2 επιθυμίες σας με σειρά προτίμησης 1, 2)

Α/ΑΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΣΕ ΩΡΕΣΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
Η           ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
18Βασικά Γερμανικά Α150 
19Βασικά Ιταλικά Α150 
20Προληπτική ιατρική για την Τρίτη Ηλικία25 

  ¨ Καθώς το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι υποχρεωτική η συλλογή στοιχείων για τους ωφελούμενους, γι’ αυτό παρακαλούμε για τη συμπλήρωσή του σε όλα τα πεδία. Αποδέχομαι ότι τα δεδομένα των απαντήσεών μου θα τύχουν επεξεργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», ΙΝ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), για το σκοπό της παρακολούθησης του προγράμματος, προκειμένου να εξαχθούν στατιστικά στοιχεία (δείκτες) και για το σκοπό των προβλεπόμενων ερευνών και αξιολογήσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις του ΕΚΤ. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς της διαχείρισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 54Α του ν. 4314/2014 και της άσκησης αξιολόγησης και ελέγχου ως προς την εν λόγω διαχείριση, πραγματοποιείται ιδίως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 1 περ. γ & ε και 9 παρ. 2 περ. ζ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία δεδομένων. Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 12 έως 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών καθώς και με τους κανόνες εφαρμογής του Kανονισμού, όπως αυτοί ορίζονται στο Ν.4624/2019, διατηρείτε – ως υποκείμενα των δεδομένων – τα δικαιώματα ενημέρωσης και πρόσβασης, τα δικαιώματα διόρθωσης και διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη), το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, το δικαίωμα εναντίωσης και το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης διαδικασίας.

Ημερομηνία: ………………….

Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ

(ονοματεπώνυμο/υπογραφή)

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ – ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

1. Συμπλήρωση «Αίτησης συμμετοχής εκπαιδευόμενου»

 • Συμπληρώστε προσεκτικά, με πληρότητα και ευκρίνεια ΟΛΑ τα προσωπικά σας στοιχεία.
 • Δηλώστε το κινητό σας τηλέφωνο (εάν διαθέτετε), ώστε να είναι ευκολότερη η επικοινωνία μαζί σας.
 • Αφού διαβάσετε προσεκτικά τα προσφερόμενα προγράμματα εκπαίδευσης ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΜΕΧΡΙ 2 ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ με σειρά προτίμησης (1, 2 ) για τα διαθέσιμα προγράμματα

2. Επιλογή εκπαιδευομένων

 • Τα τμήματα καταρτίζονται με βάση τον αριθμό των αιτήσεων, που έχουν υποβληθεί για κάθε πρόγραμμα εκπαίδευσης.
 • Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.
 • Εάν υπάρχει ικανός αριθμός αιτούντων για ένα συγκεκριμένο αντικείμενο τότε συγκροτείται το αντίστοιχο τμήμα. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων είναι μεγαλύτερος από 20(μέγιστος αριθμός εκπαιδευομένων ανά τμήμα), ενεργοποιείται η διαδικασία δημιουργίας και νέου δεύτερου τμήματος.
 • Στα τμήματα που υλοποιούνται με δια ζώσης παρακολούθηση, ο ανώτατος αριθμός των εκπαιδευόμενων για την έναρξη κάθε τμήματος είναι 20 άτομα και ο ελάχιστος 15. Τα τμήματα ευάλωτων κοινωνικά ομάδων-Ε.Κ.Ο. (Τσιγγάνοι, Φυλακισμένοι, Μουσουλμανική Μειονότητα, Μετανάστες – Παλιννοστούντες, ΑμΕΑ) μπορούν να αρχίσουν τη λειτουργία τους με την εγγραφή τουλάχιστον 14 ατόμων.
 • Στα τμήματα που υλοποιούνται με τηλε-εκπαίδευση (εξ αποστάσεως παρακολούθηση), ο ανώτατος αριθμός των εκπαιδευόμενων για την έναρξη ενός τμήματος είναι 20  άτομα και ο ελάχιστος 12 ανεξαρτήτως κατηγορίας πληθυσμού(γενικός ή Ε.Κ.Ο.).Στην περίπτωση που έχετε επιλέξει ότι επιθυμείτε
 • να συμμετέχετε σε τμήματα που υλοποιούνται μέσω εξ αποστάσεως παρακολούθησης, θα πρέπει να διαθέτετε εξοπλισμό και πρόσβαση στο διαδίκτυο (pc, tablet, smartphone).
 • Μόλις επιλεγείτε σε κάποιο τμήμα του Κ.Δ.Β.Μ. θα ενημερωθείτε τηλεφωνικά.
 • Είναι λογικό, παρά την επιθυμία μας και τις προσπάθειες που καταβάλλουμε, να μην ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις που απευθύνονται στο Κ.Δ.Β.Μ. Το Κ.Δ.Β.Μ. δραστηριοποιείται σε ολόκληρο το Δήμο και προγραμματίζει εκπαιδευτικά τμήματα σε πολλές περιοχές του. Γίνεται προσπάθεια να καλυφθούν οι ανάγκες κάθε περιοχής στα αντικείμενα που παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση.

3. Υποχρεώσεις εκπαιδευομένων

 • Ο κάθε εκπαιδευόμενος υποχρεούται να παρακολουθήσει συστηματικά το πρόγραμμα στο οποίο έχει επιλεγεί. Δύναται να απουσιάζει κάποιες φορές, οι απουσίες όμως, δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 20% του συνόλου των ωρών που διαρκεί το πρόγραμμα (π.χ. 5 ώρες για ένα πρόγραμμα διάρκειας 25 ωρών). Εάν υπερβείτε το όριο των απουσιών τότε αυτομάτως διαγράφεστε από τον κατάλογο των εκπαιδευόμενων και δεν μπορείτε να παρακολουθήσετε πλέον το πρόγραμμα.
 • Τμήματα δια ζώσης παρακολούθησης στα οποία, μετά από συνεχείς αποχωρήσεις εκπαιδευόμενων, απομείνουν λιγότερα των 11 ατόμων διακόπτονται, ενώ για τα τμήματα ευάλωτων κοινωνικά ομάδων το όριο προσαρμόζεται στα 10 άτομα. Για τμήματα εξ αποστάσεως παρακολούθησης, αυτά διακόπτονται όταν μετά από συνεχείς αποχωρήσεις εκπαιδευόμενων συμμετέχουν λιγότερα των 7 ατόμων.
 • Η αποδοχή, επομένως, της πρόσκλησης για παρακολούθηση κάποιου τμήματος θα πρέπει να γίνεται με συναίσθηση ευθύνης της υποχρέωσης που αναλαμβάνετε. Εάν δεν σκοπεύετε να ολοκληρώσετε την παρακολούθηση του προγράμματος, τότε όχι μόνο στερείτε τη θέση εκπαιδευόμενου που κατέχετε από κάποιον άλλο, ο οποίος πιθανόν θα ήθελε να παρακολουθήσει και ολοκληρώσει το πρόγραμμα αυτό, αλλά μπορεί η ασυνέπειά σας να γίνει αιτία διακοπής του προγράμματος.
 • Σε περίπτωση που για τον οποιοδήποτε λόγο διακόψετε τη συμμετοχή σας σε κάποιο πρόγραμμα, παρακαλούμε να μας το γνωστοποιήσετε τηλεφωνικώς, καθώς και τους λόγους που σας ώθησαν σε μια τέτοια απόφαση.
 • Σε κάθε μάθημα που παρακολουθείτε υπογράφετε υποχρεωτικά την κατάσταση παρουσιών εκπαιδευομένων (όπου προβλέπεται).
 • Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων απαγορεύεται στις αίθουσες διδασκαλίας η χρήση καφέδων, αναψυκτικών ή φαγητού.                                                                                          

                                                                                                                              Ημερομηνία:  ………………….                                                                                                                                                              

ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΣΗ                 

 Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *