Προκηρύσσουμε την χορήγηση από το κληροδότημα «Ροδίας Στριφτού» έξι (6) υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, χωρίς διαγωνισμό, με  επιλογή, με κριτήριο το βαθμό απολυτηρίου, για φοιτητές Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. στην Ελλάδα. Από τις έξι υποτροφίες, οι τέσσερις (4)  θα δοθούν σε φοιτητές που σπουδάζουν σε Α.Ε.Ι.  και οι δύο (2) σε φοιτητές που  σπουδάζουν σε  Τ.Ε.Ι.

            Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν σε αποφοίτους των πάσης φύσεως Λυκείων , Ενιαίων, Εσπερινών-Ενιαίων και Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων που βρίσκονται εντός του Δήμου Αχαρνών και έχουν βαθμό απολυτηρίου άριστα (από 18,1 και άνω).

            Κριτήριο επιλογής μεταξύ των υποψηφίων αποτελεί ο βαθμός απολυτηρίου με την προϋπόθεση ότι έχουν γίνει δεκτοί  σε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της Ελλάδος.

            Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα προτιμώνται κατά σειρά προτεραιότητας τα παιδιά που προέρχονται από οικογένειες α) μονογονεϊκές  και β) πολύτεκνες.

            Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται μέχρι τη λήξη των κανονικών τους σπουδών στις σχολές που φοιτούν, εκτός αν αποφασισθεί  η συνέχιση της υποτροφίας τους για μεταπτυχιακές σπουδές, γεγονός που θα κριθεί από τα οικονομικά του κληροδοτήματος.

Η μηνιαία χορηγία ανέρχεται στο ποσό των 400 € ανά μήνα, ανεξάρτητα εάν πρόκειται για  υποτρόφους που σπουδάζουν σε Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.

            Η καταβολή της υποτροφίας θα αρχίσει από την έναρξη του εξαμήνου στο οποίο αναφέρεται η υποτροφία.

            Η υποτροφία θα διαρκέσει ως το τέλος των κανονικών σπουδών των υποψηφίων, εφόσον η επίδοσή τους θα είναι καλή, δηλαδή θα επιτυγχάνουν στις εξετάσεις του εξαμήνου , διαφορετικά θα διακόπτεται. Όποιος δεν λάβει το πτυχίο του μέσα σε ένα έτος από τη λήξη της κανονικής διάρκειας σπουδών , υποχρεούται να επιστρέψει τα ποσά της υποτροφίας που έχει λάβει.

             Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο Δήμο Αχαρνών ,στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας, Κτηματολογίου & Απαλλοτριώσεων, από 20/05/2021 έως τις 20/06/2021 και ώρες 09:00 έως 13:00. Υπόδειγμα αίτησης όπως και την υπεύθυνη δήλωση θα την βρείτε στο site του Δήμου www.acharnes.gr

Οι αιτήσεις θα συνοδεύονται από τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου ή ληξιαρχική πράξη γεννήσεως.
  2. Αντίγραφο απολυτηρίου  Λυκείου επικυρωμένο (Λύκεια αποκλειστικά που βρίσκονται στα όρια του Δήμου Αχαρνών)
  3. Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας από την οποία θα προκύπτει ο ακριβής αριθμητικός βαθμός του απολυτηρίου Λυκείου του υποψηφίου.
  4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου που έχει εκδοθεί τρεις μήνες το πολύ πριν από την ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού.
  5. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 του υποψηφίου ότι δεν έλαβε ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από την ίδια ή άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά και ότι δεν έχει εκπέσει λόγω υπαιτιότητας του από υποτροφία η οποία του έχει απονεμηθεί προηγουμένως.
  6. Βεβαίωση από το αρμόδιο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. περί εισαγωγής του υποψηφίου.

                                               Ο Δήμαρχος

Ως διαχειριστής του Κληροδοτήματος

«Ροδίας Στριφτού»

ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *