Ημέρα: 5 Μαΐου 2021

Πρόγραμμα «Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη Ευάλωτων Ομάδων στο πλαίσιο της νόσου COVID-19»

Η Α.Μ.Κ.Ε ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης στα πλαίσια της πανδημίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και…