//Δεν έχουν όλοι τις ίδιες αξίες

Δεν έχουν όλοι τις ίδιες αξίες