//Η υπερβολική διόγκωση του Δημοσίου τομέα, είναι η κυριώτερη αιτία της χρεωκοπίας μας

Η υπερβολική διόγκωση του Δημοσίου τομέα, είναι η κυριώτερη αιτία της χρεωκοπίας μας