//Έτσι, για να μην ξεχνιώμαστε… Ετούτος ο τύπος, κυβέρνησε την Ελλάδα !!

Έτσι, για να μην ξεχνιώμαστε… Ετούτος ο τύπος, κυβέρνησε την Ελλάδα !!

φωτο από την παρέλαση στο Σύνταγμα !!