//Π. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ: ΝΕΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΟΛΑΦΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ! ΣΚΛΗΡΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΥΣΕΤΕ!

Π. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ: ΝΕΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΟΛΑΦΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ! ΣΚΛΗΡΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΥΣΕΤΕ!

ΠΑΤΕΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ: ΝΕΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΟΛΑΦΟΣ! ΣΚΛΗΡΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΥΣΕΤΕ!