//Αν είναι αλήθεια, τότε το δούλεμα είναι χοντρό

Αν είναι αλήθεια, τότε το δούλεμα είναι χοντρό