//Και μην ξεχάσουμε τις ευχές από πολιτικούς

Και μην ξεχάσουμε τις ευχές από πολιτικούς