Ημέρα: 11 Μαρτίου 2021

Η νεοταξική λέπρα βάλθηκε να εξαφανίσει από τα βιβλία, τις κακουργίες και τα μαρτύρια που πέρασε ο Ελληνισμός από τους μουσουλμάνους

«Τα πρωτεία εις τον σταυρόν! Και δόξα αιώνας αιώνων εις τους σταυρωμένους διά την πίστιν και διά το γένος» Θεόδωρος…