//Ενδιαφέρουσα συζήτηση με Σάββα Καλεντερίδη και Άγγελο Συρίγο για 12 μίλια ΑΟΖ κ.ά.

Ενδιαφέρουσα συζήτηση με Σάββα Καλεντερίδη και Άγγελο Συρίγο για 12 μίλια ΑΟΖ κ.ά.

Debate Άγγελου Συρίγου-Σάββα Καλεντερίδη σε διαδικτυακή εκδήλωση του Άρδην.

Σ.Σ. Υπολογίζουμε ότι διεξήχθη τον Οκτώβριο του 2020, αλλά είναι επίκαιρη.