//Δείτε έναν καθηγητή πανεπιστημίου και θα καταλάβετε γιατί η χώρα μας είναι στον πυθμένα!

Δείτε έναν καθηγητή πανεπιστημίου και θα καταλάβετε γιατί η χώρα μας είναι στον πυθμένα!