//Κ. Μπογδάνος: Η πολιτεία να τιμήσει τους 100 Αϊτινούς που θυσιάστηκαν για την Ελλάδα το 1822

Κ. Μπογδάνος: Η πολιτεία να τιμήσει τους 100 Αϊτινούς που θυσιάστηκαν για την Ελλάδα το 1822

Κ. Μπογδάνος: Η πολιτεία να τιμήσει τους 100 Αϊτινούς που θυσιάστηκαν για την Ελλάδα το 1822