//ΦΙΛΗΣ: Φέρτε τον μισό Ινδικό Στόλο (τού Δυτικού Ινδικού Ωκεανού) στο Αιγαίο Πέλαγος, να τους φύγη ολονών η ούγια! – ΓΡΙΒΑΣ: Και τον Γαλλικό τής Μεσογείου.

ΦΙΛΗΣ: Φέρτε τον μισό Ινδικό Στόλο (τού Δυτικού Ινδικού Ωκεανού) στο Αιγαίο Πέλαγος, να τους φύγη ολονών η ούγια! – ΓΡΙΒΑΣ: Και τον Γαλλικό τής Μεσογείου.

Δύο πολύ σημαντικά βίντεο