//Αίτηση για δωρεάν e shop για τους επαγγελματίες του Δήμου Αχαρνών

Αίτηση για δωρεάν e shop για τους επαγγελματίες του Δήμου Αχαρνών

Ο Δήμος Αχαρνών στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και ανταποκρινόμενος στις σύγχρονες απαιτήσεις του εμπορικού κόσμου προβαίνει σε μια σημαντική συνεργασία με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών. Η δράση αφορά τη δωρεάν δημιουργία διαδικτυακού καταστήματος  μέσω του προγράμματος «Ηλεκτρονικό Εμπόριο για όλους» για τους ιδιοκτήτες καταστημάτων του Δήμου Αχαρνών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής στη δράση και να την αποστείλουν στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας.