//Η ιδεολογική τύφλα καλά κρατεί

Η ιδεολογική τύφλα καλά κρατεί