//Μια ακόμη αποδοχή ήττας ..! υπαναχωρούν τώρα σε θεραπείες: Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων ενέκρινε την «κολχικίνη» ως θεραπεία για Covid-19

Μια ακόμη αποδοχή ήττας ..! υπαναχωρούν τώρα σε θεραπείες: Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων ενέκρινε την «κολχικίνη» ως θεραπεία για Covid-19

Merck ends COVID vaccine program, cites inferior immune responses