Right to life, 4 Οκτωβρίου 2020.

Η Διεθνής Αμνηστία ανακοίνωσε τη νέα της πολιτική στο ζήτημα της άμβλωσης, η οποία καλεί τις χώρες όλου του κόσμου να εισαγάγουν την κατ’ απαίτηση άμβλωση, για οποιονδήποτε λόγο, μέχρι τη γέννηση και να επιτρέψουν την επιλεκτική άμβλωση με βάση μόνο το φύλο του παιδιού.

Η αυτοπροσδιοριζόμενη ως «οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα» δηλώνει ότι, εκτός από την εκστρατεία για την πλήρη «αποποινικοποίηση» των αμβλώσεων σε όλο τον κόσμο, θα απαιτήσει την «καθολική πρόσβαση σε ασφαλείς αμβλώσεις για όλους τους ανθρώπους* που τη χρειάζονται».

«Κάθε γυναίκα, κορίτσι ή άτομο* που μπορεί να μείνει έγκυος πρέπει να έχει το δικαίωμα στην άμβλωση», προσθέτουν.

Ο όρος «αποποινικοποίηση» είναι ένας παραπλανητικός όρος που χρησιμοποιείται συνήθως από ακτιβιστές υπέρ της άμβλωσης για να περιγράψει την κατάργηση σχεδόν όλων των ασφαλιστικών δικλείδων που αφορούν τον τερματισμό των κυήσεων, επιτρέποντας την κατ ‘απαίτηση άμβλωση, για οποιονδήποτε λόγο, μέχρι τη γέννηση.

Η Διεθνής Αμνηστία ισχυρίζεται ότι «δεν παίρνει θέση για το πότε αρχίζει η ανθρώπινη ζωή», ωστόσο η νέα της πολιτική δείχνει ότι για εκείνη το δικαίωμα στη ζωή δεν ξεκινά παρά μόνο από τη γέννηση.

Επιπλέον, ο οργανισμός αναγνωρίζει πως υπάρχουν κανονισμοί που αφορούν π.χ την ηλικία κύησης, αλλά, όπως και όλοι οι υπόλοιποι προστατευτικοί μηχανισμοί, «δεν θα πρέπει να θεωρούνται εκ προοιμίου απαγορευτικοί» και θα πρέπει να υπόκεινται σε διερεύνηση.


Η επιλεκτική άμβλωση με βάση το φύλο δεν πρέπει να περιορίζεται.

Σε μια σελίδα όπου απαντώνται «Συχνές ερωτήσεις», (FAQs), σχετικά με τη νέα της πολιτική, η οργάνωση αναγνωρίζει πως οι διακρίσεις και τα στερεότυπα των φύλων μπορούν να οδηγήσουν σε επιλεκτικές αμβλώσεις με βάση το φύλο σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, αντί να λύσει το πρόβλημα υποστηρίζοντας την απαγόρευσή τους, η Αμνηστία λέει ότι «ο περιορισμός της πρόσβασης στις ασφαλείς αμβλώσεις δεν είναι η απάντηση στις διαρθρωτικές διακρίσεις».

Προσθέτουν: «Η Διεθνής Αμνηστία συνεχίζει να απαιτεί την πλήρη αποποινικοποίηση της άμβλωσης, ανεξάρτητα από το λόγο.»


Οι γιατροί εξαναγκάζονται να κάνουν αμβλώσεις

Η σελίδα με τις «Συχνές ερωτήσεις», (FAQs), δείχνει επίσης ότι η Αμνηστία θα αρνηθεί στους επαγγελματίες υγείας που είναι “υπέρ της ζωής” το δικαίωμα να αντιταχθούν ευσυνείδητα στην διαδικασία των αμβλώσεων, ζητώντας από τις κυβερνήσεις να εξαναγκάσουν τους επαγγελματίες υγείας να συμμετάσχουν στη διαδικασία των αμβλώσεων παραπέμποντάς τους τα ανάλογα περιστατικά.

Η επικαιροποιημένη πολιτική του οργανισμού «αναγνωρίζει την άμβλωση ως μια συνήθη πρακτική παγκοσμίως που αποτελεί βασικό συστατικό της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και της αυτοφροντίδας, υπό οποιοδήποτε πλαίσιο»

Η σελίδα FAQ προσθέτει ότι «Το διεθνές δίκαιο δεν αναγνωρίζει την άρνηση παροχής υγειονομικής περίθαλψης για λόγους συνείδησης ή θρησκευτικών πεποιθήσεων ως ανθρώπινο δικαίωμα».

«Οι επαγγελματίες υγείας πρέπει πάντα να παρέχουν φροντίδα, ανεξάρτητα από προσωπικές πεποιθήσεις ή αντιρρήσεις, σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης… Αυτές περιλαμβάνουν τη φροντίδα μετά την έκτρωση, ή τις καταστάσεις όπου δεν είναι δυνατή η παραπομπή (σημ: εννοεί σε έκτρωση).»


Άμβλωση κατ’ απαίτηση, για οποιονδήποτε λόγο, έως τη γέννηση:


Η τρέχουσα τάση στα «Ανθρώπινα Δικαιώματα»

Η Διεθνής Αμνηστία σημειώνει ότι οι φορείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων «αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο τη ζημία που προκαλείται από τους νόμους που περιορίζουν την άμβλωση» και τώρα πιέζουν για την «πλήρη αποποινικοποίηση της άμβλωσης… για όλους τους ανθρώπους*».

Η ενημερωμένη πολιτική τους υποστηρίζεται από τη Διεθνή Ομοσπονδία Μαιευτήρων και Γυναικολόγων (FIGO), η οποία εκπροσωπεί τις επαγγελματικές ιατρικές οργανώσεις από 132 χώρες – συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και των περισσοτέρων χωρών στην Ευρώπη, αλλά όχι του Ηνωμένου Βασιλείου.


Η μεταβολή στη θέση της Αμνηστίας για την άμβλωση.

Η αλλαγή της πολιτικής της Αμνηστίας στο θέμα των αμβλώσεων αποτελεί μια συγκλονιστική απόκλιση από τις απόψεις του Peter Benenson, του δικηγόρου που ίδρυσε τον οργανισμό το 1961.

Ο Peter Benenson ίδρυσε την οργάνωση στο πλαίσιο της εκστρατείας για τα δικαιώματα των κρατουμένων για λόγους συνείδησης. Με την πάροδο του χρόνου, η αποστολή της Διεθνούς Αμνηστίας διευρύνθηκε ώστε να περιλαμβάνει μια ευρύτερη αρμοδιότητα για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Ωστόσο, στα τελευταία στάδια αυτής της επέκτασης στη δράση του, ο οργανισμός έχει απομακρυνθεί από τις θεμελιώδεις αρχές του για την προώθηση της αξιοπρέπειας όλων των ανθρώπων και έχει γίνει ένας δυναμικός προωθητής των εκτρώσεων.

Το 2007, η Διεθνής Αμνηστία εγκατέλειψε την πρώην ουδέτερη στάση της σχετικά με την άμβλωση, για να υποστηρίξει την «αποποινικοποίηση των εκτρώσεων» και την «πρόσβαση στην άμβλωση, μέσα σε εύλογα όρια κύησης, όταν κινδυνεύουν η υγεία ή τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών».

Μετά τη σοβαρή κριτική που δέχθηκε για τη νέα θέση της το 2007, η Διεθνής Αμνηστία επέμεινε ότι αντιτάχθηκε μόνο στην ποινικοποίηση της άμβλωσης και δεν «προωθούσε την άμβλωση ως παγκόσμιο δικαίωμα».

Στη συνέχεια, το 2018, μετά από χρόνια επιθετικής προώθησης των αμβλώσεων σε όλο τον κόσμο – συμπεριλαμβανομένου του ηγετικού της ρόλου στην κατάργηση της όγδοης τροπολογίας του Συντάγματος στην Ιρλανδία ώστε να εισαγάγει την άμβλωση, η Διεθνής Αμνηστία υιοθέτησε μια νέα πολιτική εναρμονισμένη με τη θέση της υπέρ των αμβλώσεων.

Για πρώτη φορά μετά τη δημιουργία του το 1961, ο οργανισμός δήλωσε πως η άμβλωση είναι «ανθρώπινο δικαίωμα». Μια αντιπροσωπεία των μελών της ψήφισε πως πρέπει να αναβαθμιστεί η πολιτική της και «να καλέσει τα κράτη όχι μόνο να αποποινικοποιήσουν την άμβλωση, αλλά και να εγγυηθούν την πρόσβαση σε ασφαλείς και νόμιμες αμβλώσεις με έναν ευρύ τρόπο που σέβεται πλήρως τα δικαιώματα όλων των γυναικών, κοριτσιών και ατόμων* που μπορούν να μείνουν έγκυες».

Το 2018, η Διεθνής Αμνηστία κυκλοφόρησε ένα βίντεο υπέρ της άμβλωσης, ζητώντας να υπάρξει νομοθεσία που να επιτρέπει τερματισμό της κύησης στην Ιρλανδία. Την ίδια περίοδο ο οργανισμός πιάστηκε να κάνει παραπλανητικές δηλώσεις σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας για τις αμβλώσεις.

Τώρα η Διεθνής Αμνηστία, η οποία είχε παγκόσμιο εισόδημα 270 εκατομμυρίων λιρών (347 εκατομμύρια δολάρια) το 2018, είναι ένας από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές των αμβλώσεων στον κόσμο.

Ο οργανισμός ζητά αυτή τη στιγμή τα προσωρινά μέτρα που επιτρέπουν να γίνονται από τις γυναίκες αυτοεκτελούμενες χημικές εκτρώσεις σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο, να γίνουν μόνιμα, ενώ έχει ηγετικό ρόλο στην προσπάθεια εισαγωγής των αμβλώσεων στην Αργεντινή και σε ολόκληρη τη Λατινική Αμερική.


Τίποτα άλλο από ένα ακόμη μεγάφωνο υπέρ της βιομηχανίας των εκτρώσεων.

Η εκπρόσωπος του Right To Life UK, Catherine Robinson, δήλωσε: «Η νέα πολιτική για τις αμβλώσεις της Διεθνούς Αμνηστίας επισημαίνει την τραγική ειρωνεία της αυτοαποκαλούμενης οργάνωσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων που από τη μία πλευρά ισχυρίζεται ότι υποστηρίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ από την άλλη αγνοεί την δικαίωμα στη ζωή των ανθρώπων στο πιο ευάλωτο στάδιο ζωής τους.

«Σε όλο τον κόσμο, η οργάνωση αντιτίθεται σε καθεστώτα που τερματίζουν τη ζωή αθώων ανθρώπων. Αλλά ταυτόχρονα και με τραγικό τρόπο είναι τυφλή απέναντι στην αξιοπρέπεια και το δικαίωμα στη ζωή των ανθρώπων στη μήτρα.

«Αντί να επισημαίνει και να αντιμετωπίζει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να υπερασπίζεται τους πολίτες που υποφέρουν από άδικα καθεστώτα, η Αμνηστία δυστυχώς έχει γίνει ένα ακόμη μεγάφωνο υπέρ της βιομηχανίας των αμβλώσεων».

*Η λέξη «άτομο» ή «άνθρωπος» χρησιμοποιείται εδώ για τα άτομα (βιολογικές γυναίκες) που επιθυμούν να μην ταυτίζουν το βιολογικό τους φύλο με την ταυτότητα φύλου τους .

Πηγή: righttolife.org.uk

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *