//Αυτοί είναι προοδευτικοί

Αυτοί είναι προοδευτικοί