//Ζακ Μπουσάρ : Είστε εγκληματίες όταν δεν δίνετε τον θησαυρό της ελληνικής γλώσσας στα παιδιά σας!!!

Ζακ Μπουσάρ : Είστε εγκληματίες όταν δεν δίνετε τον θησαυρό της ελληνικής γλώσσας στα παιδιά σας!!!

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΊΣΤΕ ΤΟ…ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ!!
ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΑΚΟΜΗ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ….