//Βέβαια! τι αξία έχουν οι εκατοντάδες χιλιάδες ήρωες που πολέμησαν εναντίον του φασισμού Γιαννούλα.

Βέβαια! τι αξία έχουν οι εκατοντάδες χιλιάδες ήρωες που πολέμησαν εναντίον του φασισμού Γιαννούλα.