//Αναστολή λειτουργίας των Διευθύνσεων Πολεοδομίας και Οικονομικών Υπηρεσιών

Αναστολή λειτουργίας των Διευθύνσεων Πολεοδομίας και Οικονομικών Υπηρεσιών

Με απόφαση του Δημάρχου Αχαρνών Σπύρου Βρεττού με στόχο την ελαχιστοποίησης της μετάδοσης του ιού σε εργαζομένους, την αντιμετώπισης των ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών Covid που δεν χρήζουν περαιτέρω νοσηλείας και τον περιορισμό της διασποράς της νόσου στην κοινότητα αναστέλλεται η λειτουργία:

  1. Της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών από την Τρίτη 10/11/2020 έως και την Παρασκευή 13/11/2020 και
  2. Της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών από την Τετάρτη 11/11/2020 έως και την Παρασκευή 13/11/2020.