//ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ! ΠΕΡΝΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ! ΤΙΜΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ ’40!!!

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ! ΠΕΡΝΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ! ΤΙΜΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ ’40!!!